Universiteit Leiden

nl en
Staats- en Bestuursrecht - Universiteit Leiden

Staats- en bestuursrecht (LL.M.)

Specialistisch én breed geschoold – dat kenmerkt de Leidse meester in de Rechten. In deze master verdiep jij je in de rechtsdiscipline van jouw keuze. En je leert hoe het recht tot stand komt. Je kunt alle kanten op.

Amin Abed Ali

Student

Amin Abed Ali

“De docenten zijn gerenommeerde specialisten en doorgaans werkzaam in de praktijk.”

“Vaak kijken medestudenten mij verbaasd aan als ik ze vertel dat ik Staats- en bestuursrecht studeer. Veel studenten lijken het vak staats- en bestuursrecht in de Bachelor ingewikkeld en saai te vinden. Ook ikzelf heb het tentamen voor het bachelorvak pas na drie keer gehaald, maar dat heeft me er niet van weerhouden om voor deze afstudeerrichting te kiezen. Mijn interesse voor het staatsrecht en het arbeidsmarktperspectief waren voor mij doorslaggevend. In de afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht, van de master Rechtsgeleerdheid, wordt het beste uit studenten gehaald. Het programma is zeer intensief, maar ook met een bijbaantje is het goed te doen. De docenten zijn gerenommeerde specialisten en zijn doorgaans werkzaam in de praktijk. Hierdoor heb ik niet alleen geleerd hoe het recht in theorie is, maar ook hoe het in de praktijk wordt toegepast. Naast de reguliere vakken kunnen studenten ook deelnemen aan activiteiten zoals de VAR-pleitwedstrijd of het Studentenparlement. De VAR-pleitwedstrijd wordt ieder jaar georganiseerd en het Studentenparlement om het jaar. Ons VAR-pleitteam is in 2009 voor de tweede keer op rij eerste geworden. Zelf heb ik deelgenomen aan het Studentenparlement. Zo heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van een wet. Dat was een onvergetelijke ervaring. De studievereniging Res Publica organiseert in de specialisatie leerzame en leuke activiteiten. Zo zijn we dit jaar, samen met de docenten van de afdeling, naar het Hof van Justitie geweest, waar we o.m. een zitting hebben bijgewoond en gesproken hebben met mr. Arjen Meij, rechter in het Gerecht van Eerste Aanleg. Door dit soort activiteiten kregen studenten en docenten een goede band, wat ik persoonlijk heel prettig vond. Als je van een uitdaging houdt en na je studie goed terecht wilt komen, is de afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht echt aan te raden.”

Tom Barkhuysen

Hoogleraar Staats- en bestuursrecht

Tom Barkhuysen

“Het staats- en bestuursrecht beoogt de complexe verhouding tussen staat en burgers in goede banen te leiden.”

“Na een aanvankelijke keuze voor een studie Geneeskunde werd ik in mijn studietijd al snel gegrepen door het staats- en bestuursrecht. Mijn fascinatie voor dit vakgebied is sindsdien nooit meer verdwenen. We verwachten van de overheid een efficiënt en effectief beleid, goede regelgeving en handhaving daarvan. We willen door de overheid worden beschermd tegen allerlei problemen en misstanden, maar tegelijkertijd willen we dat diezelfde overheid niet teveel inbreuk maakt op de vrijheid en rechten van burgers. Het staats- en bestuursrecht beoogt deze complexe verhouding tussen staat en burgers in goede banen te leiden en dient een balans te vinden tussen het behartigen van het algemeen belang aan de ene kant en het voldoende waarborgen van individuele belangen aan de andere kant. Daarbij komt dat burgers ook voldoende (democratische) zeggenschap moeten hebben ten aanzien van het handelen van de overheid. Dat is een uitdagende, maar niet altijd even makkelijke klus, te meer omdat in veel gevallen ook het Europese Recht zijn invloed doet gelden.

Zowel vanuit mijn functie als hoogleraar in het (master)onderwijs en onderzoek, als vanuit de praktijk (onder meer als advocaat) werk ik dan ook met veel enthousiasme aan de ontwikkeling van het vakgebied. Het is een voorrecht dat te mogen doen in de Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht met een hechte groep medewerkers die bij de top horen en die intensief onderwijs en onderzoek vaak combineren met praktische nevenfuncties. Onze afstudeerrichting, die zowel door alumni als werkgevers zeer hoog wordt gewaardeerd, weerspiegelt deze kenmerken.”

Lieke Feenstra

Alumna, advocaat

Lieke Feenstra

"De bijzondere aandacht in het onderwijs voor de doorwerking van het Europese recht in de Nederlandse rechtsorde sprak mij aan."

In 2014 heb ik om meerdere redenen voor de master Staats- en Bestuursrecht gekozen. Al tijdens het onderwijs in de bachelor raakte ik enthousiast over dit brede rechtsgebied dat continu in ontwikkeling is. Dit enthousiasme werd alleen maar sterker nadat ik bij verschillende advocatenkantoren door middel van stages kennis had gemaakt met het bestuursrecht in de praktijk. Ook sprak de bijzondere aandacht in het onderwijs voor de doorwerking van het Europese recht in de Nederlandse rechtsorde mij aan. Daarnaast vond ik van groot belang dat de docenten van de afdeling zowel binnen als buiten hun rechtsgebied erg goed bekend staan.

Na mijn afstuderen in 2015 ben ik aan de slag gegaan als advocaat bij het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan op de sectie Bestuursrecht. Vanaf de eerste dag heb ik profijt gehad van het feit dat veel docenten van de vakgroep ook werkzaam zijn in bijvoorbeeld de advocatuur of de rechterlijke macht. In de colleges en werkgroepen is dan ook veel ruimte voor hun kennis en ervaringen uit de praktijk. Heel leerzaam en nuttig zijn bovendien de schriftelijke opdrachten van uiteenlopende aard. Zo leerde ik tijdens de master al om een processtuk op te stellen en een gerechtelijke uitspraak te annoteren en werd ik erg goed begeleid bij het schrijven van mijn scriptie. Omdat ik als advocaat geregeld in de rechtszaal sta heb ik ook veel gehad aan de deelname aan de VAR-pleitwedstrijd, de pleitwedstrijd voor studenten Staats-en Bestuursrecht van de verschillende universiteiten. Mijn teamgenoten en ik kregen daarbij pleittrainingen van zeer ervaren rechters en advocaten. Ik had met deze master dan ook geen betere voorbereiding kunnen hebben op mijn werk in de advocatuur.

Waarom koos Daan de master Staats- en bestuursrecht

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Waarom Staats- en Bestuursrecht in Leiden?

  • De master biedt een breed maatschappelijk perspectief en er is zoveel mogelijk aansluiting met de praktijk;
  • De master biedt kleinschalig en innovatief onderwijs.
  • Docenten horen bij de top horen en zij combineren intensief onderwijs en onderzoek vaak met hun praktische nevenfuncties.

Past deze master bij jou?

Deze master is iets voor jou als je het interessant vindt om maatschappelijke en juridische vragen
zoals deze te bestuderen: Is de Staat op grond van het discriminatieverbod verplicht om in te
grijpen bij de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), omdat deze vrouwen uitsluit van het
lidmaatschap? Hoe kan de overheid effectief optreden tegen de bouwsector, waarin massaal
de mededingingsregels zijn overtreden? Mag de overheid een exportvergunningplicht opleggen
aan wetenschappers om hun onderzoek te publiceren in een Amerikaans tijdschrift, omdat
de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om biologische wapens te maken? Hoe
kan in steden hittestress door klimaatverandering worden tegengegaan?

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.