Universiteit Leiden

nl en

Asmaa Khadim

Gastonderzoeker

Naam
Dr. A.N. Khadim
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.n.khadim@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7773-2205

Asmaa Khadim is postdoctoraal onderzoeker bij Conflictoplossende Instituties, een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd als onderdeel van het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid aan de Leidse rechtenfaculteit. Haar onderzoek spitst zich toe op constitutioneel verankerde rechten op het gebied van het milieu, met een primaire focus op vergelijkend constitutioneel recht, het recht op een gezond milieu, rechten van inheemse volkeren, conflicten over natuurlijke hulpbronnen, "cumulative impact management" en overheidsaansprakelijkheid. Haar regionale focus ligt op sociale milieuconflicten in Amerika, met name Canada, Argentinië, Chili en Costa Rica. Asmaa bekleedde eerder academische functies als docent in Queensland, Australië, waar ze cursussen doceerde in internationaal milieurecht, internationaal publiekrecht, het recht van internationale organisaties, Canadees constitutioneel recht en Canadees strafrecht, zowel op bachelor- als masterniveau. Voordat ze de academische wereld inging, werkte ze in een privépraktijk als Barrister en Solicitor in Ontario, Canada, en werd ze toegelaten als advocaat in zowel Ontario als New South Wales.

Meer informatie over Asmaa Khadim

"Zouden we niet allemaal recht moeten hebben op een gezonde omgeving? Om schone lucht en water te hebben, en toegang tot de natuur voor plezier, levensonderhoud of om aloude gebruiken en tradities uit te oefenen? Verdienen toekomstige generaties mensen en andere soorten niet hetzelfde? Hoe kan het recht dergelijke rechten beschermen? Wat zijn de beste juridische mechanismen om te zorgen voor een eerlijk evenwicht tussen concurrerende prioriteiten, vooral wanneer er veel op het spel staat, zoals in het geval van lucratieve mijnbouwprojecten? Dit zijn slechts enkele van de vragen die mijn onderzoek drijven."

Asmaa Khadim is afgestudeerd aan de McGill University met een BSc in psychologie en internationale ontwikkelingsstudies. Daarna behaalde ze een LLB aan de Osgoode Hall Law School, York University, met als specialisatie internationaal, vergelijkend en transnationaal recht. Na een aantal jaren als advocaat te hebben gewerkt, promoveerde ze aan het Sustainable Minerals Institute van de University of Queensland. Haar proefschrift, "Milieurechten en winningsindustrieën in Canada en Argentinië: een vergelijkende constitutionele analyse", analyseerde hulpbronnenconflicten met betrekking tot de ontwikkeling van oliezanden en goudwinning om de voordelen te onderzoeken van het grondwettelijk verankeren van milieurechten. In dit onderzoek werd met name gekeken naar hoe de procespartijen hun vorderingen op het gebied van milieurechten in elk rechtsgebied nastreefden, en hoe de rechtbanken deze vorderingen analyseerden in het licht van het al dan niet bestaan ​​van grondwettelijke rechten.

Asmaa blijft de verdiensten van constitutionele benaderingen onderzoeken bij het aanpakken van uitdagende sociale milieuconflicten. Haar onderzoek gaat na hoe grondwettelijk verankerde milieurechten ontoereikende participatieve processen aanpakken en de verantwoordingsplicht en transparantie in milieubesluitvorming vergroten, waardoor de toegang tot het recht aanzienlijk wordt verbeterd. Het onderzoek gaat ook na hoe grondwettelijke bepalingen een beter beheer van de cumulatieve effecten van ontwikkeling kunnen opleggen in regio's waar hulpbronnenprojecten sterk geconcentreerd zijn. Deze kwesties hangen samen met de vraag hoe grondwettelijk verankerde milieurechten kunnen bijdragen aan de effectieve en billijke oplossing van conflicten rond omstreden hulpbronnenprojecten.

In haar onderzoek naar sociale milieuconflicten incorporeert Asmaa etnografische en contextuele benaderingen uit andere disciplines in traditionele vergelijkende constitutionele analyses. Dit zorgt voor diepgaander inzicht in de complexe manier waarop rechten worden beschermd, geclaimd en geïmplementeerd. Met haar onderzoek wil ze bijdragen aan de hervorming van binnenlandse bestuursstructuren op een manier die een meer symbiotische en holistische relatie tussen mens en natuur ondersteunt, een relatie die individuen en gemeenschappen sterker maakt.

Het onderzoek van Asmaa vindt plaats in het kader van het onderzoeksproject Conflictoplossende Instituties.

Publicaties:


Wetenschappelijk

Khadim, A, 'Constituent power, legitimacy and public mistrust in the Canadian oil sands' (2023) Utrecht Law Review (under review). 

Khadim, A, 'Constitutional environmental rights: A “snowball effect” to counter climate change?' (2023) Global Justice: Theory, Practice, Rhetoric (under review).

Khadim, A, 'The Argentine Supreme Court: An institution for environmental protection?' (2023) European Law Journal (under review).

Khadim, A and van Eijken, H, 'A citizen-centric approach to evidence-based decision-making under the European Green Deal' (2022) 24(1) European Journal of Law Reform 28.

Khadim, A, ‘Environmental rights and extractive industries in Canada and Argentina: a comparative constitutional analysis’ (PhD Thesis, The University of Queensland, 2021). 

Khadim, A, ‘Section 35 Aboriginal Rights: Evolving Understandings in a Changing World of Consultation Duties’ (2018) 35 (1-2) Australasian Canadian Studies 37.

Khadim, A, ‘Defending Glaciers in Argentina’ (2016) 28 (1) Peace Review 65.

Khadim, A, Regulation of Aggregates in Queensland: A Background Paper (Occasional Paper Series: Centre for International Minerals and Energy Law, TC Beirne School of Law, University of Queensland, February 2015).

Ander

Khadim, A, ‘Constitutional Ethnography’, Leiden Law Methods Portal (11 April 2022).

Khadim, A, ‘Choosing the Right Comparative Constitutional Law Methodology’, Leiden Law Methods Portal (12 April 2022).

Khadim, A, ‘The Argentine Supreme Court: An environmental protection force to be reckoned with’, Leiden Law Blog (10 June 2022).

Hunter, T and Khadim, A, Best Practice for Access to and Supply of Aggregate in Australia: A Regulatory Assessment (Report, Cement Concrete and Aggregates Australia (CCAA), 2014).

Khadim, A, ‘Sovereign Wealth Fund Divestment as an Environmental Protection Strategy’, National Geographic (22 November 2014).

Gastonderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.05

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.