Universiteit Leiden

nl en

Bart Krans

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

Naam
Prof.mr. H.B. Krans
Telefoon
+31 71 527 4783
E-mail
h.b.krans@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7212-3665

Bart Krans is sinds medio augustus 2016 als hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht verbonden aan Leiden Law School.

Meer informatie over Bart Krans

Achtergrond

Bart Krans studeerde Nederlands recht en Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden. Hij werkte als universitair docent Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, alwaar hij in 1999 promoveerde hij op Schadevergoeding bij wanprestatie (Deventer, Kluwer 1999).

Nadien was hij advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. Aansluitend werkte hij aan de Rijksuniversiteit Groningen, vanaf augustus 2005 als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder burgerlijk procesrecht.

In het academisch jaar 2010-2011 bezette hij als gasthoogleraar de TPR-wisselleerstoel bij de Universiteit Gent. In 2015 was hij als visiting professor verbonden aan de Universiteit Gent.

Onderzoek

Krans is geïnteresseerd in burgerlijk procesrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Zijn interesse gaat daarbij onder meer uit naar de Europeanisering van het burgerlijk procesrecht en de verhouding tussen materieel burgerlijk recht en procesrecht.

In 2016 verscheen The European Union and National Civil Procedure (editors prof. dr. A. Nylund, University Tromso and prof. dr. Bart Krans), Intersentia 2016.

Krans schreef de monografie Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht (Deventer – Kluwer 2010).

Hij is - met prof. mr. M.H. Wissink en mr. G.T. de Jong -  auteur van Verbintenissenrecht algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht).

Krans is vaste annotator voor de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).

Onderwijs

Krans verzorgt onderwijs op het gebied van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht.

Onderwijsprijzen

In 2018 ontving Bart Krans de onderwijsprijs voor de beste hoorcollegedocent van de Leidse juridische faculteit van het collegejaar 2017-2018.

In 2020 ontving hij de PAO onderwijsprijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (voor de best beoordeelde cursus aan advocaten, bedrijfsjuristen en andere juridische professionals). Ook  in 2019, 2018, 2017 en 2016 ontving hij deze prijs voor het best beoordeelde post academisch onderwijs.

ICCL

In 2018-2019 en 2019-2020 was Krans Program Director van de Advanced Master International Civil and Commercial Law.

Redacties

Krans is redacteur van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.

Ook is hij redacteur van Tekst & Commentaar Vermogensrecht.

Hij is lid van de redactie van de boekenserie Burgerlijk Proces & Praktijk.

Tevens is hij redacteur de boekenserie Studiereeks Burgerlijk Recht.

Krans is lid van de adviesraad van het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR).

Van 2009 tot 2019 was Krans redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR).

Van 2008 tot 2018 was hij lid van de redactie van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (TCR).

 

 

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.11

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Raadsheer-plaatsvervanger
  • Erasmus School of Law lidmaatschap Beroepenveldcie ESL
  • Rijksuniversiteit Groningen onbezoldigd gastmedewerker
  • Diverse cursusorganisaties (waaronder Grotius Academie en Law Firm School) Incidenteel docent (PAO) voor advocaten en andere juristen
  • Wolters Kluwer auteur en redacteur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.