Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

De TRIXY Studie: ontwikkelingsrisico’s bij jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom

Deze longitudinale studie is gericht op ontwikkelingsrisico’s bij jonge kinderen met XXY, XXX, XYY, in de leeftijd van 1 tot 6 jaar. Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de factoren die bijdragen aan risico op gedragsproblemen en psychopathologie.

Looptijd
2016 - 2022
Contact
Sophie van Rijn
Financiering
NWO Vidi NWO Vidi

De sociale ontwikkeling, en onderliggende cognitieve functies die belangrijk zijn voor zelf-regulatie, waaronder executieve functies, taal en sociale cognitie, staan hierbij centraal. Het onderzoek is neurowetenschappelijk van aard, waarbij gebruik gemaakt wordt van neurocognitieve testen, eyetracking and biomarkers zoals hartslag en huidgeleiding.

Het opsporen van vroege voorspellers van sociale- , emotionele- , en gedragsproblemen is niet alleen belangrijk om inzicht te krijgen in de aard en oorzaak van problemen in de ontwikkeling, maar ook noodzakelijk om kwetsbare kinderen op tijd de juiste ondersteuning te kunnen bieden. In het onderzoek zal de effectiviteit van verschillende vormen van ondersteuning (waarbij ouders een primaire rol spelen) geëvalueerd worden. Wetenschappelijk onderzoek en klinische zorg worden geïntegreerd in het recent opgerichte TRIXY (TRIsomy van de X en Y chromosomen) Expertise Centrum.

Bezoek de TRIXY Website ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.