Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Zelfregulatie in jongens met ODD/CD

Het begrijpen van individuele verschillen in zelfregulatie bij jongens met ODD/CD op het niveau van het brein, cognitie en gedrag

Looptijd
2011 - 2016
Contact
Sophie van Rijn
Financiering
NWO NWO
Partners

Universiteit Utrecht
Cardiff University
Fortagroep

Kinderen met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) of antisociale gedragsstoornis (CD) hebben een verhoogd risico op toekomstig probleemgedrag zoals vroegtijdig school verlaten, delinquentie, werkeloosheid, depressie, angst en andere psychiatrische problemen.

Als we willen begrijpen waarom kinderen agressief en antisociaal gedrag vertonen en dit gedrag positief willen beïnvloeden is het nuttig om naar de onderliggende processen te kijken. De cognitieve en neurobiologische processen representeren de mechanismen die onderliggend zijn aan (probleem)gedrag. In het bijzonder is het belangrijk om te kijken naar de twee hoofd stressregulatiesystemen van het menselijk lichaam: het autonoom zenuwstelsel (ANS) en de hypothalamus-hypofyse-bijnier as (HPA as).

Het onderzoeken van cognitieve vaardigheden, zoals het verwerken van informatie, reguleren van emoties, gedachten en gedrag, oftewel zelfregulatie, kan belangrijke informatie opleveren voor het begrijpen van het antisociale en agressieve gedrag dat kinderen met ODD/CD laten zien. Daarnaast kan informatie over het werken van de hersenen en cognitieve vaardigheden inzicht geven in individuele verschillen op gedagsniveau alsook verklaren waarom er individuele verschillen bestaan in responsiviteit voor behandeling en toekomstig gedrag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.