Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Emotieregulatie bij jonge kinderen met autisme

Neurobiologische mechanismen van emotieregulatie

Looptijd
2012  -   2017
Contact
Sophie van Rijn
Financiering
WOP GGZ Rivierduinen WOP GGZ Rivierduinen
Partners

Centrum Autisme, Rivierduinen

Kinderen met een autismespectrumstoornis ondervinden ernstige problemen in het sociale functioneren waardoor hun ontwikkeling op vele domeinen van het functioneren wordt bedreigd. Het zo vroeg mogelijk positief beïnvloeden van sociale competenties van deze kinderen is van belang om de impact van de autisme stoornis op de ontwikkeling te minimaliseren.

Om sociale interactie optimaal te kunnen stimuleren is het belangrijk om niet alleen kennis te hebben over het observeerbare gedrag, maar juist ook over de onderliggende cognitieve en affectieve functies die het gedrag vormgeven. Deze functies dragen bij aan de motivatie tot sociale contactname en aan de kwaliteit van het sociale contact om een optimale sociale competentie te kunnen ontwikkelen. Met deze kennis kunnen vroege interventies op maat ontwikkeld worden, die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Het doel van de huidige studie is het in kaart brengen van specifieke cognitieve en affectieve emotieregulatiemechanismen bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis.  Met dit onderzoek willen wij graag beter snappen hoe het komt dat kinderen met autisme emoties verschillend ervaren, hier wisselend mee omgaan, de emoties op een andere manier snappen of delen en of wat ze aan de buitenkant laten zien overeenkomt met wat ze van binnen voelen.

Relatie met ander onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie