Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

XXY versus autisme: inzicht vanuit MRI onderzoek

De hersenontwikkeling van kinderen met een extra X chromosoom in vergelijking met kinderen met idiopathisch autisme: inzicht vanuit MRI onderzoek

Looptijd
2012 - 2016
Contact
Sophie van Rijn

Kinderen met een extra X chromosoom hebben en verhoogd risico op autisme symptomen en problemen in het sociale functioneren. Omdat er aanzienlijke spreiding is deze kwetsbaarheid, is het belangrijk om hersenmechanismen op te sporen die deze kwetsbaarheid kunnen verklaren. Het doel van dit project om zulke hersenmechanismen op te sporen, en om te onderzoeken of de hersenontwikkeling van kinderen met het syndroom van Klinefelter (XXY) vergelijkbaar of juist verschillend is van kinderen met idiopathisch autisme (ASD). Hierbij wordt beeldvormend onderzoek gedaan (MRI) om structuur en functie van de hersenen te meten, met aandacht voor de connectiviteit van de hersenen (in witte stof en ‘resting state connectiviteit), het functioneren van de hersenen tijdens sociale informatieverwerking, en dichtheid van de grijze stof in gebieden die een rol spelen in sociaal gedrag.

Het in kaart brengen van verschillen en overeenkomsten in hersenmechanismen die onderliggend zijn aan sociale problemen is belangrijk voor diagnostiek en behandeling, omdat een mogelijk verschillende aard van sociale problemen vragen om een andere aanpak in interventies gericht op het ondersteunen van de sociale ontwikkeling van kinderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.