Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Taal en zelfregulatie in XXY

Het belang van taal voor zelfregulatie en sociaal gedrag bij kinderen met een extra X chromosoom

Contact
Sophie van Rijn

De aanwezigheid van een extra X chromosoom is van invloed op de ontwikkeling van cognitieve functies en gedrag, waarbij individuele verschillen in kwetsbaarheid worden gezien. Een zwakke taalontwikkeling komen het meest consistent voor bij kinderen met een extra X chromosoom.

In de literatuur wordt met name een zwakke taalontwikkeling beschreven, maar het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van taalproblemen voor het risico op psychopathologie en problemen in de sociale ontwikkeling van kinderen met een extra X chromosoom. Dit project is ontworpen om hierin te voorzien.

Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de rol van taal bij zelfregulatie, namelijk grip op het denken en gedrag, en sociaal gedrag. De impact van dysfuncties op deze domeinen op risico voor psychopathologie wordt hierbij in kaart gebracht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.