Universiteit Leiden

nl en

Carolien Rieffe

Naam
Prof.dr. C.J. Rieffe
Telefoon
+31 71 527 3674
E-mail
crieffe@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7584-6698

Carolien Rieffe leidt het onderzoekslab Focus On Emotions bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie en University of Twente. Ze is hoogleraar Social Interaction Technology aan de University of Twente en honorary hoogleraar op het Institute of Education van UCL (University College London) in Londen.

Meer informatie over Carolien Rieffe

Nieuws

Leiden Psychology Blog

Carolien Rieffe leidt het onderzoekslab Focus On Emotions bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie en University of Twente. Ze is hoogleraar Social Interaction Technology aan de University of Twente en honorary hoogleraar op het Institute of Education van UCL (University College London) in Londen.

Onderzoek naar emoties in sociale ontwikkeling

Rieffe doet onderzoek naar de functies van emoties en hoe deze de sociale ontwikkeling en de geestelijke gezondheid van kinderen beïnvloeden. Centraal hierbij staat de interactie met de omgeving. Rieffe onderzoekt jeugd van alle leeftijden en richt zich hierbij onder anderen op het begrijpen van de impact van individuele verschillen op de ontwikkeling van kinderen met gehoorverlies en autistische kinderen en jongeren.

Focus on Emotions Lab

Onderzoekers van het Focus on Emotions Lab verkennen verschillende aspecten van emotionele intelligentie, zoals emotiebewustzijn, coping, empathie en het uiten van boosheid. Binnen een andere onderzoekslijn richten ze zich op culturele verschillen.

Het lab werkt nauw samen met Computer Science (LIACS (Leiden Institute of Advanced Computer Science) en de technische University of Twente), waardoor onderzoekers in het lab nieuwe technieken kunnen toepassen om het sociale gedrag van kinderen te monitoren, zoals het gebruik van sensor data. 

Onderzoek naar de sociaal inclusieve omgeving

Rieffe doet ook onderzoek naar hoe nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan het creëren van sociaal inclusieve omgevingen. In een sociaal inclusieve omgeving wordt rekening gehouden met individuele verschillen, waardoor iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt, en zich daardoor optimaal kan ontwikkelen. Twee lopende onderzoekslijnen zijn: 

Schoolplein-project

Speelpleinen zijn de plek waar kinderen en jongeren zich ontwikkelen, maar voor lang niet elk kind is het (school)plein een aangename plek. Veel kinderen staan aan de kant, voelen zich eenzaam of buitengesloten, en doen niet mee met de anderen. De sociale omgeving, maar ook de fysieke omgeving kan voor veel kinderen en jongeren een belemmering vormen om mee te doen. Door slechte akoestiek kan een jongere met gehoorverlies zijn of haar klasgenoten bijvoorbeeld amper verstaan.

In het Schoolplein-project werkt Rieffe o.a. samen met Computer Science en de afdeling Kinderpsychiatrie om te onderzoeken in hoeverre het schoolplein een toegankelijke plek is voor verschillende kinderen en jongeren. Ze gebruikt hierbij sensortechnologie om te onderzoeken hoe kinderen zich over het schoolplein bewegen, en werkt samen met de afdeling Architectuur van de TU Delft om schoolpleinen te ontwerpen waarop alle kinderen zich optimaal kunnen bewegen.

Museums 

Rieffe is ook critical friend van de stichting Musea Bekennen Kleur, die zich inzet voor meer diversiteit in musea. Nederlandse musea schetsten vaak een eenzijdig beeld van mensen van kleur en de Nederlandse koloniale geschiedenis. Veel Nederlandse musea veranderen dit nu door exposities te tonen waarin verschillende perspectieven worden getoond. Rieffe is actief om dergelijke tentoonstelling ook in virtual reality beschikbaar te maken, zodat deze tentoonstelling bewaard blijven, en kunnen worden gebruikt binnen het onderwijs.

Een voorbeeld is het onderzoek van de tentoonstelling 'HIER. Zwart in Rembrandt’s Tijd', die in 2020 werd getoond in het Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam. Deze tentoonstelling biedt een respectvol en gepersonaliseerd perspectief op mensen van kleur in Nederland in de 17e eeuw en nu en deze tentoonstelling is nu ook in VR te zien. Rieffe en collega’s onderzoeken of en hoe een nieuwe VR-representatie van mensen van kleur in kunst, beïnvloedt hoe jongeren naar die periode kijken.

Andere samenwerkingen in dit verband zijn met het Nationaal Archief (tentoonstelling Curaçao) en de kunstenaar Remy Jungerman, winnaar 2022 van de KNAW Heineken prijs en wiens solo-expositie in het Stedelijk Museum in 2022 de basis vormt voor het bouwen van een nieuwe tentoonstelling van zijn werk in VR.

Onderwijs

Rieffe geeft les over sociale en emotionele ontwikkeling, met een speciale focus op klinische groepen, zoals kinderen met autisme of gehoorverlies. Ze doceert in de bachelor, master, honours en aan PhD’s.  

Kort CV

Rieffe behaalde haar master Psychologie Methodologie (with Honours) aan de Universiteit van Amsterdam en een PhD aan de VU Universiteit Amsterdam. Daarna werkte ze als universitair docent aan het Institute of Education (Universiteit van Londen, VK). In 2010 werd ze bijzonder hoogleraar aan Universiteit Leiden en in 2020 hoogleraar aan de University of Twente. Ook heeft ze sinds 2015 een ereprofessoraat aan UCL (Universiteit van Londen, VK).

Ze ontving verschillende beurzen ontvangen en prijzen waaronder een NWO VIDI grant, een prijs voor het meest invloedrijke onderzoeksartikel in 25 jaar in Kind en Adolescent, prijs voor beste docent en de Award voor Smartest City Project of the Netherlands.

Rieffe zat of zit in verschillende adviesraden en commissies, waaronder de adviesraad van het Honours College, LCDS (Leiden Center for Data Science), Female Autism Network of the Netherlands en de examencommissie van Univesiteit Leiden.

Ze werkt ook nauw samen met professionele organisaties en academische instellingen in het buitenland, waaronder ENT-LUMC, Curium, INTER-PSY, Museum Rembrandt Huis, Nationaal Archief, en Center for Autism.

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B47A

Contact

Publicaties

  • National Autism Congress Organizing committee member
  • Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme Scientific advisory board member
  • Musea Bekennen Kleur Expert group
  • Department of Education, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milan, Italy External board member
  • Female Autism Network of the Netherlands Core group member
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.