Universiteit Leiden

nl en

Carolien Rieffe start LDE-onderzoek naar autisme bij scholieren

De Leidse psycholoog Carolien Rieffe gaat bekijken hoe we een beter sociaal klimaat kunnen scheppen op middelbare scholen, zodat ook jongeren met autisme zich beter thuis voelen en zich goed ontwikkelen. Daarvoor ontvangen Rieffe en haar samenwerkingspartners € 500.000 van de nationale wetenschapsfinancier NWO. Dit onderzoek valt binnen het grote samenwerkingsverband Leiden-Delft-Erasmus (LDE) .

Kinderen en adolescenten met gehoorverlies, autisme of taalstoornis hebben om verschillende redenen minder toegang tot hun sociale omgeving dan andere kinderen, al van jongs af aan. Dit heeft effect op hun emotionele en sociale ontwikkeling. Rieffe doet onderzoek naar de toegang van deze kinderen tot hun sociale wereld.

Optimale kansen krijgen tot sociaal leren

Rieffe: 'Mijn punt is dat we die toegang tot de sociale wereld moeten vergroten, zodat ook zij optimale kansen krijgen tot sociaal leren. Want dat doe je vooral door sociale interactie met je peers, niet met professionals of je ouders. Je leert door vallen en opstaan met je leeftijdsgenoten. Hoe gedraag je je in een groep, hoe leer je onderhandelen. Je moet ruzie kunnen maken en weer goed maken.'

Leiden-Delft-Erasmus en Groningen

In het onderzoek gaat ontwikkelingspsycholoog Rieffe eerst de sociale participatie in kaart brengen. 'Je ziet het bij programma's als Brugklas of Spangas; in de gangen en op het schoolplein, daar gebeurt het. Maar hoe ervaren studenten met autisme dergelijke situaties? Waar zijn ze, in hoeverre participeren ze en willen ze wel participeren?' Vervolgens wil Rieffe bekijken hoe zowel het sociale klimaat als de fysieke omgeving te verbeteren. Daarin zoekt ze samenwerking met klinisch psycholoog Els Blijd  van Inter-PSY Groningen, architect Alexander Koutamanis van de TU Delft en met Joost Kok van Computer Science van de Universiteit Leiden voor de informatica en Radio-frequency identification (RFID).

Alleen op het schoolplein, buiten alle groepjes

Adolescenten met autisme missen zo de kans essentiële emotionele en sociale vaardigheden te leren. Dit project, met en voor jongeren met autisme, creëert een inclusieve schoolomgeving buiten het klaslokaal, wat de kwaliteit en kwantiteit van sociale participatie voor schoolgaande jongeren met autisme bevordert.

Breaking the cycle: an inclusive school environment outside the classroom for adolescents with ASD
Projectleider: Prof. dr. C.J. Rieffe (Universiteit Leiden)

NWO - Vier onderzoeksprojecten naar succesvolle maatschappelijke (re)integratie van jonge mensen met autisme en psychose gaan van start

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.