Universiteit Leiden

nl en

Elke dag is een dag voor Autism Awareness

Als scholen het belangrijk vinden dat leerlingen met autisme zich optimaal ontwikkelen tijdens hun schoolcarrière, dan is het zaak om ook deze leerlingen zich thuis te laten voelen op hun school. Dit concludeert ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe uit gesprekken met leerlingen met autisme voor het project 'Sociale inclusie op scholen'. Publicatie in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

Volgens de schattingen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft een derde van de thuiszittende leerlingen autisme. Thuiszitters zijn leerlingen die wel leerplichtig zijn maar geen onderwijs volgen. De eerste stap in het project 'Sociale inclusie op scholen' was om van leerlingen met autisme zelf te horen hoe zij het ervaren om naar een reguliere school te gaan. Wat is hun dagelijkse realiteit als zij het gebouw binnenstappen, samen met de hele horde leerlingen zonder autisme?

Dit grootschalige schoolpleinproject met Carolien Rieffe is gefinancieerd door de nationale wetenschapsfinancier NWO en Bold Cities, een project van Leiden|Delft|Erasmus (LDE) in samenwerking met INTER-PSY in Groningen en de Academische Werkplaats Autisme (AWA). 

Bekijk de video

Het AWA schoolpleinproject

Aansluiting vinden

Leerlingen met autisme praatten vrijelijk in zogenoemde focusgroepen onder begeleiding van een gezondheidszorgpsycholoog over wat zij dagelijks ervaren om naar school te gaan. Uit deze gesprekken kwam vooral naar voren dat het moeilijk is om aansluiting te vinden bij klasgenoten. De meesten hadden dan ook geen vrienden op school. Sommigen hadden daar ook geen behoefte aan, maar voor anderen voelde dat soms ongemakkelijk. Rieffe: 'Uit onderzoek weten we dan middelbare scholieren met autisme zich vaker eenzaam voelen dan diegenen zonder autisme.'

Rustige ruimte

Een groot probleem om contact te leggen met medeleerlingen bleek te schuilen in de fysieke omgeving van de school: het was eigenlijk overal te druk; in de kantine, bij de kluisjes en in de gangen. Vaak was er veel herrie en waren er te weinig zitplaatsen, of stonden de leerlingen gewoon te dicht op elkaar. Dit zorgt voor overprikkeling bij leerlingen met autisme. Sommigen kozen er dan voor om die drukte te ontlopen en alvast in het lokaal te zitten voor de volgende les. Een aparte rustige ruimte zou uitweg bieden.

In het paars of in het blauw naar school

De leerlingen uit de focusgroepen benadrukten dat Paarse Vrijdag op hun school bijdroeg aan een gevoel dat je anders mocht zijn op school, vooral als de school hier actief aan meedeed. Paarse Vrijdag is de 2e dag in december waarop leerlingen iets paars dragen voor meer seksuele en genderdiversiteit. Is Internationale Autism Awareness Day op 2 april 2021 ook de dag waarop scholen leerlingen vragen in het blauw, de kleur voor autisme naar school te komen? Al is het natuurlijk elke dag een dag voor meer diversiteit, en dus ook Autism Awareness Day.

NVA Autismeweek rond 2 april: World Autism Awareness Day

Ieder jaar organiseert de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) rond 2 april, World Autism Awareness Day een Autismeweek. Wat is autisme? En hoe kan je mensen met autisme verder helpen? 
27 maart - 4 april: NVA Autismeweek
2 april: UN World Autism Awareness Day

  • Leerlingen met autisme kunnen zichzelf zijn;
  • Meer begrip van autisme en de diversiteit binnen de groep;
  • Elke dag is autism awareness day.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.