Universiteit Leiden

nl en

World Autism Acceptance Month - Carolien Rieffe over autisme en inclusiviteit

Ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe vertelt over haar schoolpleinproject en ruimte op school voor leerlingen met autisme in World Autism Acceptance Month April. Ze praat met Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en met Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs in Amsterdam over autisme en inclusiviteit .

Dennis Wiersma, minister voor het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) bracht op 3 april een werkbezoek, georganiseerd door LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs). De LBVSO komt op voor de belangen van alle leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe is lid van de Adviesraad.

Dennis Wiersma: “Hoe weten wij van jullie onderzoek en hoe leggen we de link tussen beleid en wetenschap?”

Sociale inclusie op het schoolplein

Rieffe: 'Mijn presentatie ging over hoe je scholen zo kunt inrichten dat je sociale toegang verbetert of waarborgt. Met ons onderzoek naar sociale inclusie op het schoolplein richten we ons op kinderen met autisme, maar ook kinderen met gehoorverlies, of andere groepen met een ondersteuningsbehoefte. We doen onderzoek met sensoren, waarmee we meten hoe kinderen zich op het schoolplein bewegen, hoe sociale netwerken zich vormen en hoe schoolpleinen worden gebruikt.'

'Vooral in het reguliere onderwijs zien we dat kinderen met autisme of gehoorverlies zich vaak buiten de groep bevinden en zich eenzaam voelen. We onderzoeken hoe we de omgeving kunnen aanpassen, zodat ook deze leerlingen zich welkom voelen op school. Denk hierbij aan de fysieke omgeving, bijvoorbeeld door de akoestiek te verbeteren met gras in plaats van tegels. Of aan de sociale omgeving, bijvoorbeeld door een spel te spelen waar een leerling met autisme met plezier aan mee wil doen. En ook aan beleid, bijvoorbeeld door met regels en cultuur bij te dragen aan sociale inclusie.' Reactie van de minister na afloop: 'Ik heb maar één vraag. Hoe weten wij van jullie onderzoek en hoe leggen we deze link tussen beleid en wetenschap?'

Carolien Rieffe: "Mooiste compliment als juist de meest kwetsbare leerlingen zich gesteund en gehoord voelen."

Mooiste moment

Rieffe: 'Na afloop kwamen alle leerlingen van de LBVSO mij een hand geven om me te bedanken. Ik had precies verwoord hoe zij zich voelen in het reguliere onderwijs, ze herkenden zich allemaal in mijn verhaal en complimenteerden me met deze bijdrage. Dat is het mooiste compliment dat je als onderzoeker kunt krijgen, als juist de meest kwetsbare leerlingen zich door jouw onderzoek gesteund en gehoord voelen.'

Leiden-Delft-Erasmus (LDE)

Ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe onderzoekt hoe we een beter sociaal klimaat kunnen scheppen op middelbare scholen, zodat ook jongeren met autisme zich beter thuis voelen en zich goed ontwikkelen. Dit onderzoek valt binnen het grote samenwerkingsverband Leiden-Delft-Erasmus (LDE). 
Carolien Rieffe start LDE-onderzoek naar autisme bij scholieren

Inclusiever onderwijs?

Op 4 april vertelde Carolien Rieffe over sociale inclusie op het schoolplein op 'Tis netwerk', georganiseerd door alle schoolbesturen voor gespecialiseerd onderwijs en de samenwerkingsverbanden PO en VO Amsterdam-Diemen. Naast Rieffe leverden specialisten in gespecialiseerd onderwijs een bijdrage, onder wie ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en Marjolein Moorman, wethouder onderwijs in Amsterdam voor collega's uit het onderwijs in Amsterdam en Diemen.
Tis netwerk 

Institute of Advanced Computer Science (LIACS)

Hoe gaan kinderen op het schoolplein met elkaar om? En hoe beïnvloedt dat speelgedrag hun sociale vaardigheden? Ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe gebruikte een innovatieve methode om dat te onderzoeken. Door sensoren te bevestigen op de kleding van kinderen konden hun locaties en bewegingen op het schoolplein heel precies worden geregistreerd. Rieffe werkte hierbij samen met onderzoekers van het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS). 
Sensoren meten speelgedrag van kleuters op het schoolplein

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.