Universiteit Leiden

nl en

Carolien Rieffe aan de slag met NWO-beurs voor onderzoeksproject naar eenzaamheid

'Building 4 Belonging' heet het gehonoreerde NWO-voorstel van Carolien Rieffe voor onderzoek naar eenzaamheid. Psycholoog Rieffe is vooral trots op haar supersterke team. 'Het is echt multidiciplinair onderzoek met een niet-conventionele aanpak.'

Dennis Reidsma (UTwente), Carolien Rieffe (Universiteit Leiden en UTwente), Robert Vermeiren (LUMC), Yung Ting Tsou (VU), Ivet Pieper (Stichting Alexander), Maria Hibsma (NVA), Ellen Starke (Samenwerkingsverband VO Amsterdam), Alexander Koutamanis (TU Delft)

In dat supersterke team zitten Mitra Baratchi en Dennis Reidsma (beiden Computer Science), Robert Vermeiren en Joanneke van der Nagel (beiden kinder- en jeugdpsychiatrie), Alexander Koutamanis (Architectuur) en Yung-Ting Tsou en Maurice Crul (Ontwikkelingspsychologie en Sociologie). Het project start in het voorjaar 2024, duurt 4,5 jaar en ontvangt € 1.032.296,- voor Fase I.

Focus op op leerlingen met autisme en andere leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe vertelt over de sterke focus op architectuur en een grote rol voor computer science. ‘Het doel is het mentale welzijn en de social belonging van leerlingen op hun middelbare school meetbaar te maken op het moment zelf met smart watches, en vervolgens te verbeteren. Hierbij ligt onze focus op leerlingen met autisme en andere leerlingen met ondersteuningsbehoeften, al zijn verbeteringen in de sociale en fysieke ruimte op basis van deze nieuwe kennis goed voor alle leerlingen.

Carolien Rieffe: 'Leerlingen met autisme vormen een belangrijke bron van informatie hoe naar het probleem van eenzaamheid te kijken.'

De leerlingen met autisme vormen een belangrijke bron van informatie hoe naar het probleem van eenzaamheid te kijken. Vaak is de schoolomgeving voor hen onprettig, te druk, te lawaaierig, net als voor veel andere leerlingen. Dat kan leiden tot slechte concentratie, vermoeidheid, en stress, of zelfs schooluitval met als gevolg sociale isolatie.’

Onderzoeksvoorstel

Het project Building 4 Belonging richt zich op eenzaamheid onder leerlingen met speciale behoeften; een vaak onzichtbaar probleem. Met de ontwikkeling van een smart monitoringsysteem kunnen scholen eenzaamheid in realtime meten in de context waarin dit optreedt; en vervolgens interventiedoelen identificeren en testen. Ons unieke co-design betrekt experts, docenten, beleidsmakers en leerlingen (autistisch en allistisch). Samen met de doelgroepen ontwerpen we tools voor scholen om kansengelijkheid te versterken, eenzaamheid te verminderen en een sense of belonging te bevorderen. De uitkomsten van dit project kunnen ingrijpende veranderingen teweegbrengen op het gebied van onderwijs, gezondheid en sociale integratie, empowering van leerlingen met speciale behoeften.

NWO honoreert vijf onderzoeksprojecten binnen het onderzoeksprogramma NWA Eenzaamheid. Er wordt ruim vijf miljoen verdeeld onder de projecten die allen wetenschappelijk vernieuwend en relevant onderzoek met maatschappelijke impact uitvoeren.
Vijf projecten gehonoreerd binnen NWA-call Eenzaamheid

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.