Universiteit Leiden

nl en

De cirkel doorbreken: Doe mee met onderzoek naar inclusieve school

Scholen doen hun uiterste best om de fijnste plek voor ieder kind te zijn. Toch blijft de vraag of leerlingen zich welkom en gerespecteerd voelen op school. Worden kinderen met ‘speciale behoeften’ ook gezien als volwaardig onderdeel van de klas? Help mee de cirkel te doorbreken en doe mee met het schoolpleinproject van de Leidse onderzoeksgroep Focus on Emotions.

Hoe inclusief zijn scholen?

Uit ons onderzoek blijkt dat veel leerlingen met autisme zich op zondagavond al zorgen maken over de volgende dag als ze weer naar school moeten, vertelt projectbegeleider Yung-Ting Tsou. Ze bedenken strategieën om de schooldag met zo min mogelijk stress door te komen. Deze bron van stress zijn niet per se de lessen zelf, maar wel alles daaromheen: de drukke kantine waar geen zitplaats is, er niet bij horen, geen plek om even bij te komen. Scholen staan vaak voor een uitdaging als het gaat om voor elke leerling toegankelijk te zijn, zowel op fysiek, sociaal en cultureel vlak. Een uitdaging waar breed wetenschappelijk onderzoek sterk kan helpen. Daarom is het voor ons belangrijk om inclusief onderwijs vanuit verschillend expertises te benaderen: vanuit de psychologie, architectuur, data science en bestuurskunde.

Meedoen aan het onderzoek naar de inclusieve school?

Help mee de cirkel te doorbreken en mail Yung-Ting Tsou: y.tsou@fsw.leidenuniv.nl 

Meer informatie?

De cirkel doorbreken

Voor wie?

We zijn op zoek naar basisscholen en middelbare scholen om mee te doen. Dit onderzoek richt zich op de sociale inclusie van alle leerlingen en leerlingen met autisme in het bijzonder. De onderzoeksfocus ligt specifiek op kinderen met een autismespectrumstoornis, maar de resultaten en aanbevelingen zijn ook van toepassing op andere groepen.

Wat meten we?

De vragenlijsten zijn in eerste instantie gericht op leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Ze gaan onder meer over de sociale omgeving op school, hoe kinderen zich daarin ontwikkelen en wat leerlingen en leerkrachten fijn en minder fijn aan de school vinden. De vragenlijsten nemen ongeveer 30 minuten per klas in beslag.

Kinderen met een autismespectrumstoornis en leerkrachten kunnen optioneel deelnemen aan een persoonlijk gesprek, over hun ervaring in de klas op het gebied van sociale inclusie. Deze individuele interviews duren 20 minuten.

Uitgebreide analyse

Elke school krijgt een uitgebreide analyse van de karakteristieke situatie op de school. Hierbij krijgt de school specifieke en deskundige aanbevelingen voor de fysieke, sociale en culturele schoolomgeving, zoals de indeling van het lesprogramma, schoolgebouw of het schoolplein. In lijn met het onderzoek krijgt uw school ook advies over het laten meekomen van ieder kind, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Tenslotte wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe techniek die werkt met sensoren, vergelijkbaar met GPS. Deze sensoren dragen de kinderen inde schoolpauzes. Met deze gegevens zien we bijvoorbeeld welke plaatsen binnen de school het meest gebruikt worden in de pauzes en hoe groot de groepen zijn waarin leerlingen samen zijn. We zetten deze techniek in om beter te begrijpen wat leerlingen nodig hebben buiten de lessen om, en hoe de omgeving kan aansluiten bij deze behoeften. De sensormetingen vinden op 3 dagen plaats tijdens de schoolpauzes: tijdens deze metingen doen onze onderzoekers ook observaties.

Onderzoek wanneer het de school uitkomt

De momenten van de dataverzameling worden in overleg met de school en de betreffende deelnemers gepland. Centraal in de onderzoeksaanpak staat dat de onderzoekers op de achtergrond opereren: het onderwijspersoneel en de kinderen merken zo min mogelijk, zonder dat het ten koste gaat van het onderzoeksresultaat.

Voor elke school is er een vast contactpersoon vanuit de universiteit. Deze persoon dient als aanspreekpunt, regelt in overleg afspraken en beantwoordt vragen, zodat er zo weinig mogelijk extra lasten voor de stafleden zal ontstaan. Uiteraard staat de privacy van leerlingen en stafleden voorop!
Flyer voor scholen 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.