Universiteit Leiden

nl en

Journalistiek en Nieuwe Media (MA)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Capaciteitsbeperking

Voor deze opleiding geldt een capaciteitsbeperking. Er zijn maximaal 44 plaatsen beschikbaar.

Diploma-eisen

Voor deze masteropleiding gelden de volgende diploma-eisen:

 • Een bachelordiploma van een verwante opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit.
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van de journalistiek en nieuwe media – studenten dienen ten minste 30 EC op dit gebied te hebben afgerond- in het bijzonder:
  • Kennis van en inzicht in het veld van de media, en de rol van redacties en journalisten;
  • Kennis van journalistieke genres;
  • Inzicht in onderzoeksmethoden en -technieken op het gebied van communicatie, tekst en/of beeld.

Studenten die een hbo-bachelordiploma in journalistiek, media of communicatie hebben behaald, kunnen in aanmerking komen voor een pre-master. Na voltooiing van de pre-master ben je toelaatbaar.

De maximumcapaciteit voor de pre-master is jaarlijks 12 studenten. Studenten die hun pre-master tijdig afronden worden toegelaten tot de MA Media Studies: Journalistiek en Nieuwe Media. Lees meer op deze pagina.

Daarnaast moet worden voldaan aan de volgende kwalitatieve toelatingseisen:

 • Vaardigheden of ervaring in journalistiek werk of communicatie;
 • Affiniteit met het vakgebied en aantoonbare motivatie voor de afstudeerrichting Journalistiek en Nieuwe Media.

Alle kandidaten worden geacht een voorbeeld van eigen werk in te dienen (zoals journalistiek artikel of productie, fotoserie, essay, BA eindwerkstuk). Uit het voorbeeld moet blijken dat de kandidaat in staat is om informatie te verzamelen, deze naar relevantie te selecteren, en te structureren en aantrekkelijk en publiekgericht  te presenteren voor een breed publiek.

Affiniteit met het vakgebied en motivatie moet worden aangetoond in:

 1. een recent CV, waarin genoten opleidingen, relevante nevenactiviteiten, en (werk)ervaring opgenomen zijn,
 2. een goed onderbouwde en gestructureerde motivatiebrief van 700-1000 woorden, waarin de kandidaat uitlegt waarom die het MA-programma wil volgen en overtuigend beargumenteert waarom de kandidaat affiniteit heeft en geschikt is voor het MA-programma,
 3. in een persoonlijk interview, waar een nieuwstest onderdeel van uitmaakt.

Taaleisen

Niet-Nederlandstalige studenten die toegelaten willen worden tot de afstudeerrichting Journalistiek en Nieuwe Media, dienen te beschikken over het Toelatingsexamen Nederlands Universiteit Leiden (TUL) – Gevorderd, waarbij de scores op alle vijf de onderdelen (grammatica, schrijven, luisteren, spreken en lezen) minimaal een 6.0 moeten zijn. Met het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, niveau Educatief Startbekwaam, kan eveneens worden voldaan aan de eis.

Voor studenten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, maar die een opleiding in het voorbereidend of hoger onderwijs in het Nederlands heeft afgerond, is bovenstaande niet van toepassing.

Maximumcapaciteit

De toelatingscommissie selecteert de studenten op basis van geschiktheid aan de hand van de kwalitatieve selectiecriteria.

 1. De toelatingscommissie bepaalt de toelaatbaarheid aan de hand van het toelatingsdossier of de student aan de basiskennis en -vaardigheden voor het programma voldoet en selecteert vervolgens – aan de hand van een interview – waarvan een nieuws- en schrijftest onderdeel uitmaken en het voorbeeld van eigen werk.
 2. Kandidaten die de minor Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden hebben afgerond, dienen ook de toelatingsprocedure te doorlopen, met dien verstande dat zij worden uitgezonderd van de nieuwstest. Ook hoeven zij geen voorbeeldwerk in te sturen.
 3. Indien nodig kan de toelatingscommissie op elk moment tijdens de toelatingsprocedure contact opnemen met de student (per e-mail of telefonisch) om extra informatie te verkrijgen.

Weging van de criteria:

 • Vaardigheden of ervaring in journalistiek werk of communicatie (25%);
 • Affiniteit met het vakgebied en aantoonbare motivatie voor de afstudeerrichting Journalistiek en Nieuwe Media (CV 25%, motivatiebrief 25%, interview/nieuwstest 25%. Totaal 75%).

>> Ga naar Stap 2. Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.