Universiteit Leiden

nl en

Journalistiek en Nieuwe Media (MA)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Mastertoelating: uitzonderlijke omstandigheden

De universiteit treft regelingen voor derdejaars bachelorstudenten die door de coronamaatregelen studievertraging hebben opgelopen en aan een masteropleiding willen beginnen in het academisch jaar 2020-2021. 
Voor deze masteropleiding betekent dit dat studenten hun bacheloropleiding mogen afronden tijdens het academisch jaar 2020-2021 en ondertussen al mogen starten met de masteropleiding op 1 september 2020. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

 • Je moet minimaal 165 van de 180 ECTS van de bacheloropleiding hebben behaald om zich te kunnen aanmelden voor de masteropleiding in kwestie. 
 • Je zult de bacheloropleiding uiterlijk op 31 augustus 2021 moeten hebben afgerond.

Deze regeling is niet van toepassing op studenten van hogescholen en studenten uit landen buiten de EER. 

Voor deze masteropleiding betekent de regeling dat je je pre-master mag afmaken gedurende het collegejaar 2020-2021, terwijl je in september 2020 met de masteropleiding begint. 

Je moet je pre-master uiterlijk 31 augustus 2021 hebben afgerond. Daarbij is de volgende voorwaarde van toepassing:

 • Om toegelaten te worden tot de master mag je niet meer dan 15 EC missen van je pre-masteropleiding. Als een BA-scriptie onderdeel uitmaakt van je pre-master, moet je deze hebben afgerond voordat je aan de masteropleiding begint. 

Meld je aan en vraag toelating aan voor zowel je huidige bacheloropleiding als de masteropleiding. 

 1. Vul dit formulier in voor 15 juni. 
 2. Meld je aan voor de masteropleiding in Studielink. 
 3. Vraag toelating aan in uSis voor 15 juni. 
 4. Schrijf je opnieuw in voor de bacheloropleiding voor 1 september.

Je betaalt slechts één keer het collegegeld, dus je betaalt alleen voor je masteropleiding. Dit is onder de voorwaarde dat je uiterlijk 31 augustus 2021 je bacheloropleiding hebt afgerond. Indien dit niet het geval is zal je masterinschrijving worden geannuleerd en betaal je het collegegeld voor de voortzetting van de bacheloropleiding. Indien je een bacheloropleiding aan een andere instelling volgt, kun je een bewijs betaald collegegeld aanvragen, zodat je het collegegeld niet nogmaals hoeft te betalen. 

Vragen

Als je vragen hebt over toelating en inschrijving, gebruik dan het online contactformulier om contact op te nemen met de Front Office Studentenzaken. Gebruik ‘Toelatingsverzoek’ als onderwerp. 

Capaciteitsbeperking

Voor deze opleiding geldt een capaciteitsbeperking. Er zijn maximaal 44 plaatsen beschikbaar.

Diploma-eisen

Voor deze masteropleiding gelden de volgende diploma-eisen:

Een bachelordiploma van een verwante opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit.

Kennis en vaardigheden op het gebied van de journalistiek en nieuwe media – studenten dienen ten minste 30 EC op dit gebied te hebben afgerond- in het bijzonder:

 • Kennis van en inzicht in het veld van de media, en de rol van redacties en journalisten;
 • Kennis van journalistieke genres;
 • Inzicht in onderzoeksmethoden en –technieken op het gebied van communicatie, tekst en/of beeld.

Studenten die een HBO-bachelordiploma in journalistiek, media of communicatie hebben behaald, kunnen in aanmerking komen voor een pre-master. Na voltooing van de pre-master ben je toelaatbaar. De maximum capaciteit voor de pre-master is 12 studenten in 2019-2020. Studenten die hun pre-master uiterlijk 31 augustus 2020 afronden worden toegelaten tot de MA in 2020-2021. Lees meer op deze pagina

Daarnaast moet worden voldaan aan de volgende kwalitatieve toelatingseisen:

 • Vaardigheden of ervaring in journalistiek werk of communicatie;
 • Affiniteit met het vakgebied en aantoonbare motivatie voor de afstudeerrichting Journalistiek en Nieuwe Media.

Alle kandidaten worden geacht een voorbeeld van eigen werk in te dienen (zoals journalistiek artikel of productie, fotoserie, essay, BA eindwerkstuk). Uit het voorbeeld moet blijken dat de kandidaat in staat is om informatie te verzamelen, deze naar relevantie te selecteren, en te structureren en aantrekkelijk en publiekgericht  te presenteren voor een breed publiek.

Affiniteit met het vakgebied en motivatie moet worden aangetoond in:

 1. een recent CV, waarin genoten opleidingen, relevante nevenactiviteiten, en (werk)ervaring opgenomen zijn,
 2. een goed onderbouwde en gestructureerde motivatiebrief van 700-1500 woorden, waarin de kandidaat uitlegt waarom hij/zij het MA-programma wil volgen en overtuigend beargumenteert waarom de kandidaat affiniteit heeft en geschikt is voor het MA-programma,
 3. in een persoonlijk interview, waar een nieuwstest en schrijftest onderdeel van uitmaken.

Taaleisen

Niet-Nederlandstalige studenten die toegelaten willen worden tot de afstudeerrichting Journalistiek en Nieuwe Media, dienen te beschikken over het Toelatingsexamen Nederlands Universiteit Leiden (TUL) – Gevorderd. 

Maximumcapaciteit

De toelatingscommissie selecteert de studenten op basis van geschiktheid aan de hand van de kwalitatieve selectiecriteria.

 1. De toelatingscommissie bepaalt de toelaatbaarheid aan de hand van het toelatingsdossier of de student aan de basiskennis en -vaardigheden voor het programma voldoet en vervolgens – aan de hand van een interview – waarvan een nieuws- en schrijftest onderdeel uitmaken  en het voorbeeld van eigen werk.
 2. Kandidaten die de minor Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden hebben afgerond, dienen ook de toelatingsprocedure te doorlopen, met dien verstande dat zij worden uitgezonderd van de nieuws- en schrijftest. Ook hoeven zij geen voorbeeldwerk in te sturen. 
 3. Indien nodig kan de toelatingscommissie op elk moment tijdens de toelatingsprocedure contact opnemen met de student (per e-mail of telefonisch) om extra informatie te verkrijgen.

Weging van de criteria:

 • Vaardigheden of ervaring in journalistiek werk of communicatie (25%);
 • Affiniteit met het vakgebied en aantoonbare motivatie voor de afstudeerrichting Journalistiek en Nieuwe Media (75%).

>> Ga naar Stap 2. Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.