Universiteit Leiden

nl en

Journalistiek en Nieuwe Media (MA)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Toelating masteropleiding: bijzondere omstandigheden

De universiteit biedt een mogelijkheid voor derdejaars bachelorstudenten die studievertraging hebben opgelopen vanwege de coronamaatregelen en in het studiejaar 2021-2022 willen beginnen aan een masteropleiding.

Voor deze specifieke masteropleiding betekent dit dat studenten hun bacheloropleiding in het studiejaar 2021-2022 mogen afronden en al op 1 september 2021 aan de masteropleiding mogen beginnen. De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:

 1. Je hebt minimaal 165 EC van de 180 bachelor EC nodig om te mogen beginnen aan de door jou gekozen masteropleiding.
 2. Je moet je bacheloropleiding uiterlijk 31 augustus 2022 hebben afgerond.

In verband met visumrestricties geldt deze optie niet voor niet-EER studenten die een bachelor in het buitenland volgen.

Wat moet je doen?

Schrijf je in en dien een toelatingsverzoek in voor beide opleidingen (bachelor en master):

 1. Vul dit formulier in vóór 15 juni
 2. Schrijf je in voor de masteropleiding in Studielink
 3. Dien een toelatingsverzoek in op uSis vóór de gestelde deadline 
 4. Schrijf je opnieuw in voor de bacheloropleiding vóór 1 september

Je inschrijving voor de masteropleiding is definitief per 1 september 2021, op voorwaarde dat je je bacheloropleiding uiterlijk voor 31 augustus 2022 hebt afgerond; zo niet, dan vervalt jouw inschrijving voor de masteropleiding.

Je betaalt slechts één keer collegegeld, dus alleen voor je masteropleiding. Dit is op voorwaarde dat je uiterlijk 31 augustus 2022 je bacheloropleiding hebt afgerond en je je hebt uitgeschreven voor deze opleiding. Als jouw inschrijving voor de master wordt geannuleerd, betaal je het collegegeld voor het vervolg van de bacheloropleiding. Als je een bacheloropleiding aan een andere instelling volgt, kun je een bewijs betaald collegegeld aanvragen zodat je geen dubbel collegegeld hoeft te betalen.

Capaciteitsbeperking

Voor deze opleiding geldt een capaciteitsbeperking. Er zijn maximaal 44 plaatsen beschikbaar.

Diploma-eisen

Voor deze masteropleiding gelden de volgende diploma-eisen:

Een bachelordiploma van een verwante opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit.

Kennis en vaardigheden op het gebied van de journalistiek en nieuwe media – studenten dienen ten minste 30 EC op dit gebied te hebben afgerond- in het bijzonder:

 • Kennis van en inzicht in het veld van de media, en de rol van redacties en journalisten;
 • Kennis van journalistieke genres;
 • Inzicht in onderzoeksmethoden en –technieken op het gebied van communicatie, tekst en/of beeld.

Studenten die een HBO-bachelordiploma in journalistiek, media of communicatie hebben behaald, kunnen in aanmerking komen voor een pre-master. Na voltooing van de pre-master ben je toelaatbaar. De maximum capaciteit voor de pre-master is 12 studenten in 2019-2020. Studenten die hun pre-master uiterlijk 31 augustus 2020 afronden worden toegelaten tot de MA in 2020-2021. Lees meer op deze pagina

Daarnaast moet worden voldaan aan de volgende kwalitatieve toelatingseisen:

 • Vaardigheden of ervaring in journalistiek werk of communicatie;
 • Affiniteit met het vakgebied en aantoonbare motivatie voor de afstudeerrichting Journalistiek en Nieuwe Media.

Alle kandidaten worden geacht een voorbeeld van eigen werk in te dienen (zoals journalistiek artikel of productie, fotoserie, essay, BA eindwerkstuk). Uit het voorbeeld moet blijken dat de kandidaat in staat is om informatie te verzamelen, deze naar relevantie te selecteren, en te structureren en aantrekkelijk en publiekgericht  te presenteren voor een breed publiek.

Affiniteit met het vakgebied en motivatie moet worden aangetoond in:

 1. een recent CV, waarin genoten opleidingen, relevante nevenactiviteiten, en (werk)ervaring opgenomen zijn,
 2. een goed onderbouwde en gestructureerde motivatiebrief van 700-1500 woorden, waarin de kandidaat uitlegt waarom hij/zij het MA-programma wil volgen en overtuigend beargumenteert waarom de kandidaat affiniteit heeft en geschikt is voor het MA-programma,
 3. in een persoonlijk interview, waar een nieuwstest en schrijftest onderdeel van uitmaken.

Taaleisen

Niet-Nederlandstalige studenten die toegelaten willen worden tot de afstudeerrichting Journalistiek en Nieuwe Media, dienen te beschikken over het Toelatingsexamen Nederlands Universiteit Leiden (TUL) – Gevorderd. 

Maximumcapaciteit

De toelatingscommissie selecteert de studenten op basis van geschiktheid aan de hand van de kwalitatieve selectiecriteria.

 1. De toelatingscommissie bepaalt de toelaatbaarheid aan de hand van het toelatingsdossier of de student aan de basiskennis en -vaardigheden voor het programma voldoet en vervolgens – aan de hand van een interview – waarvan een nieuws- en schrijftest onderdeel uitmaken  en het voorbeeld van eigen werk.
 2. Kandidaten die de minor Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden hebben afgerond, dienen ook de toelatingsprocedure te doorlopen, met dien verstande dat zij worden uitgezonderd van de nieuws- en schrijftest. Ook hoeven zij geen voorbeeldwerk in te sturen. 
 3. Indien nodig kan de toelatingscommissie op elk moment tijdens de toelatingsprocedure contact opnemen met de student (per e-mail of telefonisch) om extra informatie te verkrijgen.

Weging van de criteria:

 • Vaardigheden of ervaring in journalistiek werk of communicatie (25%);
 • Affiniteit met het vakgebied en aantoonbare motivatie voor de afstudeerrichting Journalistiek en Nieuwe Media (75%).

>> Ga naar Stap 2. Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.