Universiteit Leiden

nl en

Meer aandacht dan ooit voor digitalisering bij de overheid: ‘Een goede zaak’

Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen geeft maandag 12 september een gastcollege in Wijnhaven over de ambities van het kabinet op het gebied van digitalisering. Bram Klievink, hoogleraar digitalisering en publiek beleid én oprichter van The Hague Centre for Digital Governance, zal het gesprek leiden. ‘Digitalisering is geen niche onderwerp meer. Er zijn meer mensen dan ooit die werken rond het thema van ict en openbaar bestuur en dat is een goede zaak.’

Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen

Met de komst van de staatssecretaris is het goed om ook de schijnwerpers te richten op het Centre dat onderdeel is van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit in Den Haag. Klievink en zijn collega’s doen onderzoek naar de invloed van digitalisering en data op het openbaar bestuur. De opkomst van het digitale tijdperk beïnvloedt dat openbaar bestuur op vele manieren. Klievink: ‘Wij ambiëren om op een wetenschappelijke manier met de overheidspartijen om ons heen vraagstukken in de brede zin rondom digitalisering van de overheid en de rol van de overheid in een digitaliserende samenleving te onderzoeken en daarin advies en ondersteuning te geven.’ Wat zijn de uitdagingen voor overheidsinstanties omtrent nieuwe technologieën en data en waar krijgen ze mee te maken?

Op zoek naar langdurige samenwerkingen

The Hague Centre for Digital Governance heeft inmiddels samenwerkingen met tal van partijen zoals de AIVD en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Klievink hoopt die lopende verbintenissen uit te kunnen breiden en er langdurige samenwerkingen van te maken. ‘We zijn met het Centre echt op zoek naar samenwerkingsvormen waar wij én de overheidsinstanties zelf iets aan hebben. Dat je verbintenis tussen wetenschap en praktijk krijgt en er allebei profijt van hebt. Zij kunnen van ons leren aan de ene kant door middel van workshops, masterclasses en wij kunnen er wetenschappelijk gezien iets aan hebben. Onderzoeken die we bij hen kunnen uitvoeren, een gezamenlijke plek vinden voor afstudeerders.’

'Het is in mijn optiek goed dat er meer coördinatie en sturing komt als het gaat om de digitale overheid.', Professor Bram Klievink

Wisselwerking tussen partijen

Wat heeft het Centre organisaties te bieden? Dat antwoord is drieledig, legt de hoogleraar uit. ‘Recente wetenschappelijke kennis en onderzoek helpen te vertalen, naar wat dat nou betekent voor een organisatie. Een andere conceptuele en analytische blik op de uitvoering werpen. En als derde kijken naar de wisselwerking. Wat zijn nou grotere vraagstukken die je uitgezocht zou willen hebben en zijn dat onderzoeksprojecten die we kunnen doen? Past dat bij een afstudeerder of is het groter en moet het een promotieonderzoek worden of zijn er bij die organisatie mensen die willen promoveren en kunnen we daar begeleiding bieden?’

Prof.dr.ing. Bram Klievink

Steeds meer aandacht

Dat er steeds meer aandacht voor het thema digitalisering, nieuwe technologieën en de toepassing van kunstmatige intelligentie komt, juicht Klievink alleen maar toe. ‘Ik werk nu zelf zo’n vijftien jaar op het snijvlak tussen ict en openbaar bestuur en dit is lang een niche onderwerp geweest. Nu zie je dat er steeds meer mensen werkzaam zijn en dat de aandacht gaat veranderen. Dat zie je ook bij de overheid zelf doordat er voor het eerst een staatssecretaris voor Digitalisering is. Het is in mijn optiek goed dat er meer coördinatie en sturing komt als het gaat om de digitale overheid.’

Ook binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er steeds meer gedaan en Klievink hoopt daar met het Centre aan bij te kunnen dragen. ‘Er is genoeg te doen, we kunnen zeker helpen om de bestuurlijke aspecten goed te kunnen borgen en daarnaast de impact op de uitvoering te onderzoeken.’  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.