Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Studieprogramma

De studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen richt zich specifiek op geneesmiddelenontwikkeling. Je bestudeert de (bij)werking van geneesmiddelen en kijkt naar de mechanismen van ziektes.

Jaar 1

 • 14 EC Biologie
 • 9 EC Practica
 • 15 EC Scheikunde
 • 7 EC Wiskunde
 • 11 EC BFW specifiek
 • 4 EC Academische leerlijn

Jaar 2

 • 12 EC Biologie
 • 13 EC Practica
 • 9 EC Scheikunde
 • 6 EC Wiskunde
 • 16 EC BFW specifiek
 • 4 EC Academische leerlijn

Jaar 3

 • 30 EC Keuzevakken of minor
 • 16 EC Onderzoeksopdracht
 • 13 EC BFW specifiek
 • 1 EC Academische leerlijn

1 EC staat voor 28 studie-uren

Een aantal vakken uitgelicht

Moleculaire Genetica en Biochemie

Bij Moleculaire Genetica ga je onder andere in op hoe de genetische informatie vanaf het DNA via het RNA wordt omgezet in eiwitten, hoe de structuur van de DNA helix in elkaar zit, hoe fouten in DNA getraceerd en gerepareerd worden. Het vak Biochemie ligt op het grensvlak van Scheikunde en Biologie en behandelt de levensprocessen op moleculair niveau. Centraal staan de structuur van eiwitten en enzymwerking en kinetiek.

Scheikunde, Organische Chemie en Bioanalyse van Geneesmiddelen

Allereerst leer je over de structuur van atomen, de opbouw van het periodiek systeem en trends in chemische en fysische eigenschappen van atomen. Op basis hiervan kan je uitleggen hoe chemische bindingen tot stand komen, welke ruimtelijke structuren moleculen aannemen en chemische eigenschappen van moleculen verklaren. Ook de energetische aspecten van moleculen en het maken en breken van bindingen komt aan bod, en hoe functionele groepen van moleculen reageren. Het vak Bioanalyse van Geneesmiddelen gaat over het identificeren van chemische verbindingen in bijvoorbeeld weefsels en bloed.

Celbiologie en Fysiologie

Na het volgen van Celbiologie begrijp je de structuren van cellen en de processen waar cellen bij betrokken zijn. Daarnaast leer je technieken toe te passen die veelal gebruikt worden bij celonderzoek. Tot slot besteed je aandacht aan het ontstaan van ziekten waarbij celbiologische kennis essentieel is. Bij Fysiologie leer je het functioneren van het complete organisme. Je bekijkt eerst het functioneren op celniveau en kijk je vervolgens ook naar het functioneren van  weefsels, de organen en orgaansystemen. Onmisbare onderwerpen voor in deze cursus zijn het zenuwstelsel, cardiovasculaire stelsel, endocriene stelsel en het urinaire stelsel.

Fysiologie van ADME en Farmacokinetiek en farmacodynamiek

In deze cursussen komt het hele geneesmiddelentraject aan bod. Er wordt aandacht besteed aan fysiologische processen en stofeigenschappen die gezamenlijk bepalend zijn voor de absorptie, distributie, het metabolisme en de excretie van geneesmiddelen. Door middel van mathematische modellen zal je leren voorspellen wat voor effect een geneesmiddel zal hebben.

Immunologie

Er wordt ingegaan op de opbouw en functioneren van het menselijk afweersysteem. Hierbij staan de immunologische processen en mechanismen voor een adequate afweer tegen bacteriën en virussen centraal. De onderwerpen die aanbod komen tijdens de cursus zijn onder andere: aangeboren immuniteit, verworven immuniteit, auto-immuniteit, immuundeficiënties en tumorimmunologie. Tevens wordt toegelicht hoe het immuunsysteem beïnvloed kan worden met medicatie om ziekten te behandelen, en op wat voor manier het immuunsysteem een rol speelt bij afstoting na transplantatie.

Anatomie en Pathologie

Anatomie richt zich vooral op de bouw en functie van de belangrijke grote organen en orgaanstelsels bij de mens: longen, hart en grote vaten, maag-darmkanaal , en nieren en urinewegen. Daarnaast komen embryologie en neuroanatomie aan bod. Pathologie is de wetenschappelijke studie van ziekten. Dit betreft zowel de structurele als functionele, en tegenwoordig ook, de moleculaire veranderingen die bij ziekten optreden. De pathologie bestudeert oorzaken en mechanismen van ziekten, en houdt zich bezig met de classificatie van ziekten en afwijkingen.

Ontwerp en Synthese

In dit vak komt het ontdekkings- en ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen uitgebreid aan bod. Er zal worden ingegaan op hoe kan worden voorspeld wat een geschikt aangrijpingspunt van een geneesmiddel kan zijn en hoe aangrijpingspunten op grote schaal kunnen worden getest op hun geschiktheid. 

(Practicum) Biofarmacie en -fysica

Dit vak gaat in op natuurkundige en chemische eigenschappen van moleculen in en buiten de cel, en transport naar de plaats van werking. Deze factoren spelen bijvoorbeeld een rol bij het gebruik van nanoparticlesdie de afgifte van geneesmiddelen reguleren of hen beter oplosbaar maken.

Ontwikkelingstraject moderne geneesmiddelen

In deze cursus worden de fundamentele aspecten van de medicijnontwikkeling tot aan het commercialiseren van een geneesmiddel behandeld. Diverse gastsprekers uit onder andere de farmaceutische industrie, onderzoeksinstituten, regulerende autoriteiten zullen een presentatie houden. Daarnaast pas je je kennis toe in een casus.

Bekijk alle vakken in de studiegids

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

Wie je toekomstige werkgever wordt, hangt mede af van de richting die je tijdens je studie kiest. De eerste twee jaar van je studie volg je een vast schema. In je derde jaar heb je een vrije keuzeruimte die je zelf kunt invullen met keuzevakken, een minor, een onderzoeksproject of met vakken in het buitenland.

Je mag je keuzeruimte (in totaal 30 studiepunten) invullen met een minor. Dat is een thematisch samenhangend vakkenpakket buiten je hoofdopleiding. Met een minor kun je eigen accenten geven aan je opleiding of je opleiding verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een pakket ingevuld met vakken uit de farmacie, een talenstudie, of uit de rechtenstudie.
Lees meer over minoren

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Aan het eind van de opleiding doe je een onderzoeksproject bij een wetenschappelijke onderzoeksgroep. De inhoud van het onderzoek spreek je af met een docent van je opleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.