Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Studieprogramma

De studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen richt zich specifiek op geneesmiddelenontwikkeling. Je bestudeert de (bij)werking van geneesmiddelen en kijkt naar de mechanismen van ziektes.

Jaar 1

 • 14.0 EC Biologie
 • 9.0 EC Practica
 • 15.0 EC Scheikunde
 • 7.0 EC Wiskunde
 • 7.0 EC BFW specifiek
 • 4.0 EC Academische leerlijn

Jaar 2

 • 12.0 EC Biologie
 • 13.0 EC Practica
 • 5.0 EC Scheikunde
 • 5.0 EC Wiskunde
 • 18.0 EC BFW specifiek
 • 1.0 EC Academische leerlijn

Jaar 3

 • 30.0 EC Keuzevakken of minor
 • 16.0 EC Onderzoeksopdracht
 • 13.0 EC BFW specifiek
 • 1.0 EC Academische leerlijn

1 EC staat voor 60 studie-uren

Een aantal vakken uitgelicht

Moleculaire Genetica

In dit vak leer je de basisprincipes van Moleculaire Genetica. Je gaat onder andere in op hoe de genetische informatie vanaf het DNA via het RNA wordt omgezet in eiwitten, hoe de structuur van de DNA helix in elkaar zit, hoe fouten in DNA getraceerd en gerepareerd worden.

Celbiologie BFW

Na het volgen van deze cursus begrijp je de structuren van cellen en de processen waar cellen bij betrokken zijn. Daarnaast leer je technieken toe te passen die veelal gebruikt worden bij celonderzoek. Tot slot besteed je aandacht aan het ontstaan van ziekten waarbij celbiologische kennis essentieel is. 

Fysiologie

In deze cursus leer je het functioneren van het complete organisme. Je bekijkt eerst het functioneren op celniveau en kijk je vervolgens ook naar het functioneren van  weefsels, de organen en orgaansystemen. Onmisbare onderwerpen voor in deze cursus zijn het zenuwstelsel, cardiovasculaire stelsel, endocriene stelsel en het urinaire stelsel.

Thema Effecten 1

In deze cursus komt het hele geneesmiddelentraject aan bod. Er wordt aandacht besteed aan fysiologische processen en stofeigenschappen die gezamenlijk bepalend zijn voor de absorptie, distributie, het metabolisme en de excretie van geneesmiddelen. Door middel van mathematische modellen zal je leren voorspellen wat voor effect een geneesmiddel zal hebben.

Moleculaire Genetica 2

Dit vak houdt zich bezig met het bestuderen van de structuur, dynamiek en functie van genetisch materiaal op moleculair niveau. Onderwerpen in dit vak hebben betrekking op het genetisch materiaal zelf, de processen die zich erop afspelen en de functie hiervan in de context van een cel.

Pathologie

Pathologie is de wetenschappelijke studie van ziekten. Dit betreft zowel de structurele als functionele, en tegenwoordig ook, de moleculaire veranderingen die bij ziekten optreden. De pathologie bestudeert oorzaken en mechanismen van ziekten, en houdt zich bezig met de classificatie van ziekten en afwijkingen.

Thema Ontwerp en Synthese

In dit vak komt het ontdekkings- en ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen uitgebreid aan bod. Er zal worden ingegaan op hoe kan worden voorspeld wat een geschikt aangrijpingspunt van een geneesmiddel kan zijn en hoe aangrijpingspunten op grote schaal kunnen worden getest op hun geschiktheid. 

Ontwikkelingstraject geneesmiddelen

In deze cursus worden de fundamentele aspecten van de medicijnontwikkeling tot aan het commercialiseren van een geneesmiddel behandeld. Diverse gastsprekers uit onder andere de farmaceutische industrie, onderzoeksinstituten, regulerende autoriteiten zullen een presentatie houden. Daarnaast pas je je kennis toe in een casus.

Farmacoepidemiologie

In dit vak komen de grondbeginselen van epidemiologisch onderzoek naar gebruik en effecten van geneesmiddelen aan bod. Via projectmatig werken in kleine groepjes aan het ontwerpen van een studie wordt de verworven kennis ook direct toegepast.

Bekijk alle vakken in de studiegids

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

Wie je toekomstige werkgever wordt, hangt mede af van de richting die je tijdens je studie kiest. De eerste twee jaar van je studie volg je een vast schema. In je derde jaar heb je een vrije keuzeruimte die je zelf kunt invullen met keuzevakken, een minor, een onderzoeksproject of met vakken in het buitenland.

Je mag je keuzeruimte (in totaal 30 studiepunten) invullen met een minor. Dat is een thematisch samenhangend vakkenpakket buiten je hoofdopleiding. Met een minor kun je eigen accenten geven aan je opleiding of je opleiding verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een pakket ingevuld met vakken uit de farmacie, een talenstudie, of uit de rechtenstudie.
Lees meer over minoren

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Aan het eind van de opleiding doe je een onderzoeksproject bij een wetenschappelijke onderzoeksgroep. De inhoud van het onderzoek spreek je af met een docent van je opleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.