Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Toelatingseisen

Check de volgende toelatingseisen voordat jij je aanmeldt voor de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen.

Je komt in aanmerking voor toelating tot de opleiding BFW indien je in het bezit bent van een:

  • Nederlands vwo-diploma met profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek met biologie;
  • Nederlands vwo-diploma met profiel Economie & Maatschappij met biologie, natuurkunde en scheikunde.

Let op: de toelatingseisen worden per september 2023 aangepast (voor instroom academisch jaar 2023-2024). Je bent dan toelaatbaar met een vwo-diploma met  de profielen Natuur & Gezondheid met natuurkunde en wiskunde B, of profiel Natuur & Techniek met biologie, of profiel Economie & Maatschappij met biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde B.
Studenten met een propedeuse HBO moeten contact opnemen met de opleiding via vooraanmeldingBFW@science.leidenuniv.nl om hun situatie te bespreken.

Per studiejaar 2021-2022 is Bio-Farmaceutische Wetenschappen een numerus fixus studie. Ook in 2022-2023 zal er een selectie plaatsvinden. Per 2023-2024 vervalt de selectie en wordt deelname aan Verplichte Matching een verplicht onderdeel van de inschrijfprocedure. Het advies dat je ontvangt is niet bindend maar we raden je wel aan om het serieus mee te nemen in je uiteindelijke studiekeuze. Meer informatie over Verplichte Matching zal uiterlijk 1 oktober 2022 op deze website worden gepubliceerd.

Heb je een ander diploma/profiel behaald, dan moet je altijd een officieel verzoek tot toelating indienen. Hiervoor meld je je eerst aan voor de opleiding in Studielink. Daarna ontvang je een link naar het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden en dien je daar je toelatingsverzoek in. Scholieren met profiel Natuur & Techniek zonder Biologie moeten contact opnemen met de opleiding via vooraanmeldingBFW@science.leidenuniv.nl.

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een Nederlandstalige opleiding. Dit betekent dat de colleges en werkgroepen in het Nederlands zijn. Een goede Nederlandse taalvaardigheid is dus vereist.

Let op: veel van het lesmateriaal, zoals studieboeken en artikelen, zijn in het Engels. Een goede beheersing van de Engelse taal is nodig om de studie succesvol af te ronden.

Vanaf instroom september 2021 zal de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen een numerus fixus krijgen. Dat betekent dat je alleen met de opleiding kan starten als je, naast het voldoen aan de ingangseisen, ook hebt deelgenomen aan de selectie en plaatsing procedure, een plaats hebt aangeboden gekregen en deze hebt geaccepteerd.

De selectie en plaatsing procedure staat los van een eventueel toelatingsverzoek; het kan dus zijn dat je een plaats krijgt aangeboden maar dat je toch niet voldoet aan de toelatingseisen. Of andersom: je hebt een (on)voorwaardelijk toelatingsbesluit ontvangen maar hebt na de selectie en plaatsing procedure geen plaats aangeboden gekregen. In beide voorbeelden zal je in september niet kunnen starten met de studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen.
Lees meer over de Selectie en Plaatsing.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.