Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Toelatingseisen

Check de volgende toelatingseisen voordat jij je aanmeldt voor de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen.

Je komt in aanmerking voor toelating tot de opleiding BFW indien je in het bezit bent van een:

  • Nederlands vwo-diploma met profiel Natuur & Gezondheid aangevuld met natuurkunde en wiskunde B of
  • Nederlands vwo-diploma met profiel Natuur & Techniek aangevuld met biologie

In alle andere gevallen moet je een toelatingsverzoek indienen.
Let op: deelname aan Verplichte Matching is een verplicht onderdeel van het inschrijfproces. Je zult twee informatiestromen ontvangen: mailings die gaan over je aanmelding/toelatingsverzoek en mailings die gaan over je deelname aan Verplichte Matching. Om in september 2024 te mogen starten met BFW moet je én voldoen aan de toelatingseisen, én Verplichte Matching in zijn geheel hebben afgerond. Je bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je aan beide tijdig voldoet.

Officieel vezoek tot toelating indienen bij:

  • HBO-propedeuse Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek of Chemie met een havo of vwo-certificaat voor de vakken Scheikunde, Biologie, Wiskunde B en Natuurkunde. Uit ervaring weten we dat alleen studenten die > 7,0 gemiddeld voor hun propedeuse hebben behaald een goede kans hebben om BFW succesvol af te ronden.
  • Iedere andere vooropleiding

Hiervoor meld je je eerst aan voor de opleiding in Studielink. Daarna ontvang je een link naar het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden en dien je daar je toelatingsverzoek in.

De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is een Nederlandstalige opleiding. Dit betekent dat de colleges en werkgroepen in het Nederlands zijn. Een goede Nederlandse taalvaardigheid is dus vereist.

Let op: veel van het lesmateriaal, zoals studieboeken en artikelen, zijn in het Engels. Een goede beheersing van de Engelse taal is nodig om de studie succesvol af te ronden.

We verwachten van studenten dat ze een gewone laptop met Windows meebrengen (of Linux voor sommige opleidingen). Een chromebook, iPad of tablet voldoet dus niet. MacOS kan in de meeste gevallen ook volstaan (met Parallels voor Windows geïnstalleerd), maar mogelijk worden niet alle gespecialiseerde applicaties ondersteund en is er mogelijk minder ondersteuning en support beschikbaar.

Laptop-profiel:

  • Compatibel met Windows 11 – 64-bits (of Linux voor sommige opleidingen)
  • Processor/CPU – modern, middelgroot bereik
  • Geheugen/RAM – 8 GB, indien mogelijk 16 GB
  • Opslag – 512 GB, indien mogelijk 1 TB

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.