Universiteit Leiden

nl en

Marjo de Graauw

Universitair docent

Naam
Dr. M. de Graauw
Telefoon
+31 71 527 6319
E-mail
m.de.graauw@lacdr.leidenuniv.nl

Marjo de Graauw is senior teaching fellow bij de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) en projectleider van het e-learning skills platform. Zij is tevens teaching fellow bij de Leiden Teachers’ Academy (LTA) aan de Universiteit Leiden en een van de eerste die binnen de universiteit Leiden een senior kwalificatie onderwijs (SKO) behaald heeft.

Meer informatie over Marjo de Graauw

Marjo draagt breed bij aan het strategisch onderwijsbeleid van de opleiding BFW alsmede de universiteit in het geheel door allround advies en ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van onderwijsvernieuwingsprojecten. 

Zij heeft binnen de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen diverse onderwijsinnovatieprojecten ontwikkeld en geïmplementeerd, zoals inzet van LabBuddy bij practica onderwijs, en het e-learning skills platform ter ondersteuning van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Alle (her)ontwikkeling is erop gericht om het onderwijs meer te verweven met (geneesmiddel)onderzoek, het verhogen van (digitaal) activerend leren, en het integreren van peer feedback en studieloopbaanontwikkeling

Marjo is afgelopen jaren teaching fellow en voorzitter geweest bij de Leiden Teachers’ Academy (LTA) en heeft hier o.a. onderzoek gedaan naar peer feedback en zich ingezet voor het organiseren van diverse universitair-brede onderwijsconferenties.

Universitair docent

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Leiden Academic Centre for Drug Research
  • LACDR/Onderwijs

Werkadres

LMUY
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
Kamernummer 01.22

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.