Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Over de opleiding

In het eerste jaar werk je aan de opbouw van theoretische en praktische basiskennis op het gebied van scheikunde, wiskunde en biologie. In de volgende jaren volg je verdiepende vakken en ga jij je specialiseren.

Opbouw van de bacheloropleiding

De bachelor duurt drie jaar. Je begint de studie met het werken aan een sterke basis op het theoretische en praktische vlak. Je volgt vakken zoals celbiologie, statistiek, organische chemie en moleculaire genetica. Je maakt ook kennis met BFW georiënteerde vakken, waarin wordt ingegaan op het gehele geneesmiddelenontwikkelingstraject. Reken op een werkweek van 40 uur, waarvan ongeveer 24 uur college, werkcollege of practicum. De resterende uren besteed je aan zelfstudie.

In het tweede jaar ga jij je meer verdiepen. Je volgt vakken uit verschillende thema’s zoals Biofarmacie en -fysica, Ontwerp & Synthese, en Integratieopdracht in silico Geneesmiddelontwikkeling. Daarnaast vervolg je medisch-biologische en (bio)chemische vakken, waaronder Pathologie, Cellulaire Biochemie en Organische Chemie 2.

Het laatste jaar besteed je aan je specialisatie waarin het geneesmiddelenonderzoek centraal staat. In het eerste semester kan je een minor kiezen of vakken volgen van een door jouzelf samengesteld vakkenpakket aan een binnenlandse of buitenlandse universiteit. Ook kun je kiezen voor de afstudeerrichting BFW en Farmacie. Je sluit de bachelor af met een onderzoeksopdracht. Tijdens je onderzoeksproject pas je je kennis en academische vaardigheden toe waar je het afgelopen paar jaar aan hebt gewerkt.

Jelle

Wat vindt Jelle van de vakken?

Jelle

'In het eerste jaar wordt een brede basis gelegd. In het tweede jaar en derde jaar is er steeds meer ruimte voor verdieping en voor het kiezen van een eigen pad. Ik heb altijd al een passie gehad voor de rol van computers en hoe mensen computers voor zich kunnen laten werken.'

Joep

Wat is jouw favoriete vak?

Joep

‘In het eerste jaar leg je de basis met vrij brede vakken. In de jaren daarna bouw je daarop voort en krijg je meer gespecialiseerde vakken. Mijn favoriete vak is Anatomie, omdat ik gefascineerd ben door het menselijk lichaam. We keken vooral naar borst- en buikorganen en het hoofd, omdat die het belangrijkst zijn bij de toediening en uitscheiding van geneesmiddelen.'

Miranda van Eck

Welke rol vervullen BFW studenten in de studie?

Miranda van Eck

‘Het is aan de studenten zelf om hun opleiding vorm te geven door initiatieven te nemen en onderzoeksprojecten te regelen die passen bij hun toekomstbeeld. Als ouderejaars student kun je ook als mentor eerstejaars studenten wegwijs maken binnen de opleiding.’

Onderwijsvormen

Per week heb je rond de 24 contacturen, ongeveer gelijk verdeeld over hoor- en werkcolleges. Daarnaast besteed je wekelijks ongeveer 16 uur aan zelfstudie met het maken van opdrachten en het voorbereiden van colleges.

Gedreven docenten presenteren de leerstof en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.

Kleine groepen gaan onder leiding van ouderejaarsstudenten en promovendi in op de stof van het hoorcollege. In de werkgroepen lever je een actieve bijdrage door vragen te stellen, te discussiëren en een presentatie te geven.

Thuis werk je aan opdrachten die mee kunnen tellen voor het eindcijfer van het vak.

Hier leer je werken in het laboratorium. Je leert hoe je systematisch experimenten moet opzetten, uitvoeren, en hoe je daar een wetenschappelijk verslag van schrijft.

In deze onderwijsvorm wordt een werk-, hoorcollege of onderzoeksopdracht aangevuld met werken in een online omgeving voor instructies en het werken met opdrachten. Daarin worden meerdere multimedia technieken gebruikt.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteit Leiden die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Alles over begeleiding en advies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.