Universiteit Leiden

nl en
Bio-Farmaceutische Wetenschappen - Universiteit Leiden - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Over de opleiding

BFW richt zich specifiek op het geneesmiddelenonderzoek. In het eerste jaar werk je aan de opbouw van theoretische en praktische basiskennis op het gebied van scheikunde, wiskunde en biologie. In de volgende jaren volg je verdiepende vakken en ga jij je specialiseren.

Opbouw van de bacheloropleiding

De bachelor duurt drie jaar. Je begint de studie met het werken aan een sterke basis op het theoretische en praktische vlak. Je volgt vakken zoals celbiologie, statistiek, analytische chemie en moleculaire genetica. Je maakt ook kennis met BFW georiënteerde vakken, waarin wordt ingegaan op het gehele geneesmiddelenontwikkelingstraject. Reken op een werkweek van 40 uur, waarvan ongeveer 24 uur college, werkcollege of practicum. De resterende uren besteed je aan zelfstudie.

In het tweede jaar ga jij je meer verdiepen. Je volgt vakken uit verschillende thema’s, zoals  Effecten van geneesmiddelen 3, Ontwerp & Synthese, en Geneesmiddelentoediening en –afgifte. Daarnaast vervolg je medisch-biologische en (bio)chemische vakken, waaronder Pathologie, Biochemie 2 en Organische Chemie 2.

Het laatste jaar besteed je aan je specialisatie waarin het geneesmiddelenonderzoek centraal staat. In het eerste semester kan je een minor kiezen of vakken volgen van een door jouzelf samengesteld vakkenpakket aan een binnenlandse of buitenlandse universiteit. Ook kun je kiezen voor de afstudeerrichting BFW en Farmacie. Je sluit de bachelor af met een onderzoeksopdracht. Tijdens je onderzoeksproject pas je je kennis en academische vaardigheden toe waar je het afgelopen paar jaar aan hebt gewerkt.

Wat vindt Leonie het leukste vak?

Ouderejaars

Wat vindt Leonie het leukste vak?

‘Moleculaire genetica vind ik erg interessant. Het vak gaat over basisprocessen binnen cellen, bijvoorbeeld over DNA, hoe je cellen worden gemaakt en hoe cellen eiwitten delen. Het verbaasde mij wat er allemaal in mijn eigen lichaam plaatsvindt.’

Wat is volgens docent Jeroen van Smeden uniek aan deze studie?

Docent

Wat is volgens docent Jeroen van Smeden uniek aan deze studie?

‘Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden richt zich echt op het onderzoek. Het is een opleiding die dicht bij het onderzoek staat, juist doordat de onderzoekers zelf lesgeven.’

Welke rol vervullen BFW studenten in de studie?

Hoogleraar en Opleidingsdirecteur

Welke rol vervullen BFW studenten in de studie?

‘Het is aan de studenten zelf om hun opleiding vorm te geven door initiatieven te nemen en onderzoeksprojecten te regelen die passen bij hun toekomstbeeld. Als ouderejaars student kun je ook als mentor eerstejaars studenten wegwijs maken binnen de opleiding.’

Onderwijsvormen

Per week heb je rond de 24 contacturen, ongeveer gelijk verdeeld over hoor- en werkcolleges. Daarnaast besteed je wekelijks ongeveer 16 uur aan zelfstudie met het maken van opdrachten en het voorbereiden van colleges.

  • Hoorcolleges. Gedreven docenten presenteren de leerstof en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Werkcolleges. Kleine groepen gaan onder leiding van ouderejaarsstudenten en promovendi in op de stof van het hoorcollege. In de werkgroepen lever je een actieve bijdrage door vragen te stellen, te discussiëren en een presentatie te geven.
  • Zelfstudie. Thuis werk je aan opdrachten die mee kunnen tellen voor het eindcijfer van het vak.
  • Practica. Hier leer je werken in het laboratorium. Je leert hoe je systematisch experimenten moet opzetten, uitvoeren, en hoe je daar een wetenschappelijk verslag van schrijft.
  • Blended learning. In deze onderwijsvorm wordt een werk-, hoorcollege of onderzoeksopdracht aangevuld met werken in een online omgeving voor instructies en het werken met opdrachten. Daarin worden meerdere multimedia technieken gebruikt.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteit Leiden die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Alles over begeleiding en advies

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden