Universiteit Leiden

nl en

Reijer Passchier

Promovendus/gastmedewerker

Naam
Mr. R. Passchier
Telefoon
+31 71 527 5200
E-mail
r.passchier@law.leidenuniv.nl

Reijer Passchier (1987) is sinds 1 september 2012 promovendus aan de afdeling Staats- en bestuursrecht.

Meer informatie over Reijer Passchier

Leiden Law Blog

Reijer Passchier (Haarlem, 1987) is sinds 2012 als promovendus en docent verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden. In 2014 was hij voor drie maanden Visiting Researcher aan het Department of Government van de University of Texas at Austin.

Reijer’s onderzoek richt zich hoofdzakelijk op constitutionele ontwikkeling, staatsrecht, rechtsvergelijking en wetgevingsvraagstukken. Hij doet door NWO gefinancierd promotieonderzoek naar constitutionele veranderingen in Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Hij publiceerde in tijdschriften als het Cambridge Journal of International en Comparatieve Law (peer-reviewed), The Theory and Practice of Legislation (peer-reviewed) en Beleid en Maatschappij. Hij presenteerde papers in onder andere Durham, Milaan, Austin en New Haven (Yale University). Reijer leverde bijdragen aan het publieke debat op onder andere ICONnect, het Leiden Law Blog, Publiekrecht en Politiek, Joop.nl en in de Volkskrant.

Daarnaast organiseert Reijer in juni 2016 een panel over constitutionele verandering op de ICON-S conferentie in Berlijn. Hij zal dit panel ook voorzitten. In november 2016 organiseert hij in samenwerking met de Italian Association of European and Comparative Law de conferentie ‘The Dutch Constitution beyond 200: tradition and innovation in a multilevel legal order’ waarbij de Nederlandse Grondwet in rechtsvergelijkend perspectief zal worden geplaatst. In 2015 organiseerde hij in samenwerking in met International IDEA en het Ministerie van BZK de internationale conferentie ‘The Constitution of the Netherlands at 200 – lessons learned for constitutional transitions today’ waarbij door vooraanstaande auteurs uit binnen- en buitenland lessen werden getrokken uit de Nederlandse ervaring met constitutionalisme voor hedendaagse constitutionele transities. Voorts organiseerde Reijer in samenwerking met Netwerk en Democratie het symposium ‘Gij Zult Openbaar Maken’ over transparantie in het Nederlandse wetgevingsproces.

Verder is Reijer een betrokken en gepassioneerd docent. Hij doceert staatsrecht, bestuursrecht, beginselen van de democratische rechtsstaat, hij begeleidt bachelor scripties en een schrijfopdracht in het mastervak wetgevingsvraagstukken. In 2014 werd hij genomineerd voor de Leidse JSVO Onderwijsprijs. Bestuurlijk dient Reijer de universiteit onder andere als lid van de raad van toezicht van het juridische faculteitsmagazine NOVUM, lid van een commissie over onderwijsvernieuwing en voorzitter van de pr-commissie van de afdeling Staats- en Bestuursrecht. In deze hoedanigheid is hij contactpersoon voor de studievereniging Res Publica en co-organiseert hij ongeveer tien activiteiten per jaar, zoals lezingen, debatten en de jaarlijkse alumnibarbecue.

Zie voor meer informatie en relevante links zijn publicatielijst, SSRN profiel en Engelse C.V.

Promovendus/gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden