Universiteit Leiden

nl en

Reijer Passchier: ‘Het Nederlandse staatsbestel is niet klaar voor verdere digitalisering’

Digitalisering van de overheid zet de verhoudingen in de rechtsstaat onder druk.

Door complexe technologie en scheefgroei in de distributie van digitale middelen kunnen de rechter en het parlement de uitvoerende macht steeds slechter controleren. Het delicate evenwicht van de trias politica raakt zo verder verstoord, waarschuwt Reijer Passchier, universitair docent Staats- en Bestuursrecht in Leiden.

Lees het hele interview op Follow the Money hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.