Universiteit Leiden

nl en

Paul Abels

Bijzonder Hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services

Naam
Prof.dr. P.H.A.M. Abels
Telefoon
+31 70 800 9127
E-mail
p.h.a.m.abels@fgga.leidenuniv.nl

Prof.dr. Paul H.A.M. Abels (1956) is bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services, verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden (vestiging Den Haag).

Doorkiesnummer 5869.

Meer informatie over Paul Abels

Prof.dr. Paul H.A.M. Abels (1956) is bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services, verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden (vestiging  Den Haag). Zijn onderzoeksonderwerpen zijn (aan)sturing en functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, vraagstukken van toezicht, rol en positie van de diensten in het bredere veiligheidsbestel, intelligence leadership, Inlichtingenvergaring als professie en ethiek van het inlichtingenwerk. Abels is gepromoveerd als kerkhistoricus en heeft ruim dertig jaar ervaring als inlichtingenproducent (bij BVD resp. AIVD) en inlichtingenconsument (bij NCTb resp. NCTV)  

Paul Abels doceert in de minor Intelligence Studies en ontwikkelt een introductieleergang over het werk van Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Stichting Leerstoelen Intelligence Studies  en mede mogelijk gemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Naast zijn hoogleraarschap is Abels als raadadviseur verbonden aan de NCTV. Ook is hij betrokken bij The Netherlands Intelligence Studies Association (NISA).

Bijzonder Hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Institute of Security and Global Affairs

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP The Hague
Kamernummer 4.21

Contact

 • Abels P.H.A.M. (16 March 2018), Het kabinet zou de onrust over de 'sleepwet' serieuzer moeten nemen. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Abels P. H. A. M. (16 maart 2018), 'Sleepwet' is goed voor de nationale veiligheid van Nederland. Nieuwe wet leidt niet tot massale privacy-aantasting van burgers. Het Financieele Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Abels P.H A.M. (16 februari 2018), Per undas adversas? Geheime diensten in de maalstroom van politiek en beleid (Oratie). Leiden.Inaugurale rede
 • Abels P.H.A.M. (2018), Intelligence leadership. Leidinggeven in het schemerdonker tussen geheim en openbaar, Justitiële Verkenningen 44(1): 49-67.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Abels P.H.A.M. & Roy van Zuijdewijn J.H. de (2017), Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN): nut en noodzaak van een 'all-source threat assessment' bij terrorismebestrijding. In: Bakker E., Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 463-480.boekdeel
 • Abels P. H. A. M. (2016), Beschaffung und Auswertung. The Sense or Nonsense of a Wall between Collection and Processing.congresbijdrage
 • Abels P.H.A.M. (2016), Inlichtingen en nieuwe partners in het digitale tijdperk.congresbijdrage
 • Abels P.H.A.M. (2016), 'Terrorisme van de toekomst', Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 14(1): 17-18.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Abels P. H. A. M. (2015), De toekomst van het terrorisme.congresbijdrage
 • Abels P. H. A. M. (2012), De brede benadering in de terrorismebestrijding: oorsprong, ontwikkeling en stand van zaken. Den Haag: www.nctv.nl [blog entry].overig
 • Bruijn M. de & Abels P. H. A. M. (2012), 'Het dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Kanonschot of brandklok?', Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 6: 39-41.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Abels P. H. A. M. (2010), 'Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en terrorismebestrijding'. In: Graaf B. A. de, Muller E. R., Reijn J. A. van (red.) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Alphen aan de Rijn: Kluwer. 205-223.boekdeel
 • Abels P. H. A. M. (2008), Dreigingsbeeld terrorisme Nederland: nut en noodzaak van een 'all-source threat assessment' bij terrorismebestrijding. In: Muller E. R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer. 535-544.boekdeel
 • Abels P. H. A. M. (2007), 'Je wilt niet geloven dat zoiets in Nederland kan'. Het Nederlandse terrorismebeleid sinds 1973. In: Duyvesteyn I., Graaf B. de (red.) Terroristen en hun bestrijders vroeger en nu. Amsterdam. 121-128.boekdeel
 • Willemse R. & Abels P. H. A. M. (2004), Veiligheidsdienst in verandering; de BVD/AIVD sinds het einde van de Koude Oorlog, Justitiële Verkenningen 3: 83-98.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid raadadviseur

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie