Universiteit Leiden

nl en

ISGA in debat over de WIV

De ISGA onderzoeksgroep Intelligence and Security mengt zich druk in het debat over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en het aanstaande referendum.

Bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services Paul Abels ging bijvoorbeeld in zijn Oratie Abels in op de vraag hoever de politiek-bestuurlijke invloed op de diensten mag gaan. Hij vroeg aandacht voor de gevaren die zijns inziens kleven aan de in de wet opgenomen Ge├»ntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid (zie ook paragraaf 2.4.3 van de Memorie van Toelichting op de wet.

Lees hier het WIV Referendum blog.