Universiteit Leiden

nl en

ISGA in debat over de WIV

De ISGA onderzoeksgroep Intelligence and Security mengt zich druk in het debat over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en het aanstaande referendum.

Bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services Paul Abels ging bijvoorbeeld in zijn Oratie Abels in op de vraag hoever de politiek-bestuurlijke invloed op de diensten mag gaan. Hij vroeg aandacht voor de gevaren die zijns inziens kleven aan de in de wet opgenomen Ge├»ntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid (zie ook paragraaf 2.4.3 van de Memorie van Toelichting op de wet.

Lees hier het WIV Referendum blog.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.