Universiteit Leiden

nl en

Constant Hijzen in de Volkskrant over de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

Op 25 april heeft de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) haar eerste jaarverslag aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De TIB bericht in het jaarverslag over haar bevindingen en werkzaamheden in de periode van 1 mei 2018 tot 1 april 2019. Hieruit blijkt dat de TIB inlichtingendiensten geregeld terug floot sinds invoering van de ‘sleepwet’.

De inlichtingendiensten lijken zich de afwijzingen aan te trekken: de laatste maanden keurt de TIB minder van dergelijke verzoeken af. Met name de AIVD toont verbetering, schrijft de commissie. Het zou blijken uit de cijfers: de AIVD en MIVD dienden gezamenlijk 2.159 verzoeken in. 5,8 procent van de verzoeken van de MIVD werd afgekeurd, bij de AIVD gaat het om 4,5 procent van de verzoeken. In veel gevallen zou de privacy-inbreuk niet in verhouding staan tot de noodzaak, in andere gevallen vond de TIB onvoldoende helder waarom een doel niet ook met lichtere middelen viel te bereiken.

Kritische noot

Constant Hijzen, universitair docent inlichtingenstudies aan het Institute of Security and Global Affairs, is kritisch naar deze cijfers ‘Hoe het ervoor staat, kunnen wij niet zelf beoordelen. We moeten afgaan op wat de toezichthouders melden. Op basis daarvan lijken de diensten nauwkeurig om te gaan met hun bijzondere bevoegdheden.’

Reflectiemoment

Wat volgens Hijzen een van de nuttigste bijdragen van de TIB lijkt te zijn, is het extra reflectiemoment dat ze inbouwt. De inlichtingendiensten zijn gedwongen te beargumenteren waarom een voorgesteld middel wat hun betreft proportioneel is en waarom lichtere alternatieven niet afdoende zijn. ‘Er is een extra nadenkmoment ingelast.’

Lees het volledige artikel op de Volkskrant.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.