Universiteit Leiden

nl en

Paul Abels waarschuwt over radicalisering van milieu-activisme in Vrij Nederland

In 2014 waarschuwde veiligheidsspecialist Paul Abels op een congres dat milieu-activisme mogelijk geradicaliseerd zou kunnen worden. ‘Enkelingen zouden uiteindelijk met geweld zaken kunnen willen tegenhouden die de ondergang van de aarde in de hand zouden kunnen werken.’

Paul Abels is bijzonder hoogleraar Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA). Hij onderzoekt onderwerpen zoals (aan)sturing en functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, vraagstukken van toezicht, rol en positie van de diensten in het bredere veiligheidsbestel en ethiek van het inlichtingenwerk. Hij werd geïnterviewd door buitenpromovendus Nikki Sterkenburg in Vrij Nederland.

Milieu mobiliseert politiek ongeduld

Hij bekijkt bijvoorbeeld de protesten van Extinction Rebellion en van de boeren niet vanuit het terrorismeperspectief, maar vanuit de betrokkenheid van de samenleving. Een geërodeerd vertrouwen in de overheid speelt ook mee in de mogelijke ontsporing. 'En dan zijn mensen behoorlijk geneigd om desnoods wetten aan de kant te schuiven om hun gelijk af te dwingen.' Milieu creëert dus steeds meer de mobilisatie achter vormen van politiek ongeduld.

Prof.dr. Abels voegt toe dat milieu-activisme en -extremisme onlangs semi-religieuze trekken hebben verworven. ‘Analisten moeten over diepgaande kennis beschikken over culturele en religieuze aspecten om de motivatie van hun subjecten te doorgronden,’ zegt Abels.

Tenslotte concludeert Prof.dr. Abels dat er maar één organisatie in Nederland is die er wettelijk aan is gehouden om voortdurend de samenleving met een veiligheidsbril op te lezen en tijdig te waarschuwen. ‘Dat mag je niet overlaten aan de wetenschap, het middenveld of het bedrijfsleven, zelfs niet aan de regering. Dit is een zaak van de staat.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.