Universiteit Leiden

nl en

Fatma Çapkurt

Promovendus

Naam
Mr. F. Çapkurt
Telefoon
+31 71 527 7278
E-mail
f.capkurt@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6132-8769

Fatma Capkurt is als promovenda verbonden aan de Afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zij heeft een Onderzoekstalentbeurs toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een vierjarig promotietraject getiteld ‘’Smart state, smarter citizen? The future of information regulation in the digital data era’’.

Meer informatie over Fatma Çapkurt

Fatma Capkurt (1994) heeft Nederlands recht gestudeerd aan Tilburg University. Zowel haar bachelor als onderzoeksmaster behaalde zij cum laude. Tijdens haar studie rondde zij het honoursprogramma Topklas af en was zij werkzaam als onderzoeksassistent bij het departement Publiekrecht, encyclopedie en rechtsgeschiedenis. In het kader van de onderzoeksmaster heeft zij een semester gestudeerd aan de ‘Institut d’études politiques de Paris’ (Sciences Po Parijs), waar zij vakken heeft gevolgd op het gebied van Europees recht en rechtsfilosofie.

Na haar afstuderen in 2017 heeft Fatma zich verbonden aan de Universiteit Leiden, waar zij als onderzoeksmedewerker werkzaam was binnen het departement staats- en bestuursrecht. In 2018 heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) haar een Onderzoekstalentbeurs toegekend voor een vierjarig promotietraject. In dit project onderzoekt zij hoe het Europees gegevensbeschermingsrecht doorwerkt in het Nederlands bestuursrecht. Haar werk is in verschillende juridische tijdschriften verschenen, waaronder het Nederlands Juristenblad, RM Themis, het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, en SEW.

Dissertatie
De dissertatie verkent de doorwerking van het Europees gegevensbeschermingsrecht in het Nederlands bestuursrecht. Daarmee beoogt zij te achterhalen hoe wetgeving de rechtspositie van burgers in data-driven government kan verbeteren. Hierbij staan persoonsgegevens centraal. Deze zijn namelijk essentieel voor het bestuur: vrijwel iedere bestuurshandeling vergt de verwerking van dergelijke gegevens. Daarom is het, voor zowel het bestuur als de burger, belangrijk om te weten hoe het Europees gegevensbeschermingsrecht doorwerkt in het bestuursrecht. Ondanks bovengenoemd belang is deze doorwerking nauwelijks bestudeerd. Dit levert twee problemen op. Enerzijds is voor bestuursorganen onduidelijk welke persoonsgegevens zij mogen verzamelen en analyseren. Anderzijds weten burgers onvoldoende wat hun informatierechten zijn en hoe zij deze kunnen inroepen in bestuursrechtelijke procedures.

Onderwijs en nevenactiviteiten

In het Leidse curriculum heeft Fatma de afgelopen jaren onder andere de vakken ‘Inleiding bestuursrecht’ (bachelor) en ‘Europees bestuursrecht – track gegevensbescherming’ (master) verzorgd. Naast haar werkzaamheden aan de Universiteit Leiden is zij ook verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht als lid van de deelredactie en geeft zij regelmatig lezingen over haar onderzoek.

 

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.08

Contact

  • Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht Redacteurschap
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.