Universiteit Leiden

nl en

Fatma Çapkurt benoemd tot lid van de staatscommissie Rechtsstaat

Op vrijdag 3 februari 2023 heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Fatma Çapkurt, verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht, benoemd tot lid van de staatscommissie Rechtsstaat. Onder voorzitterschap van Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, zal deze staatscommissie het functioneren van de rechtsstaat analyseren en voorstellen doen tot versterking ervan.

De Staatscommissie heeft tot taak vanuit het burgerperspectief te adviseren over voorstellen of maatregelen ter bevordering van de “rule of law” en de rechtsstatelijke cultuur, in het bijzonder ten aanzien van het functioneren van de staatsmachten en hun onderlinge verhouding. Hierbij zijn de bescherming van burgers tegen maatregelen of beslissingen van de wetgever en bestuursorganen, alsmede effectieve rechtsbescherming in gerechtelijke procedures, belangrijke aandachtspunten.

De staatscommissie Rechtsstaat komt voort uit het rapport ‘‘Ongekend Onrecht’’ over het Toeslagenschandaal.  Hierin is geconstateerd dat in het Toeslagenschandaal de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en dat burgers daardoor ernstig in de knel zijn gekomen. Naar aanleiding hiervan heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Omtzigt en Van Dam waarin de regering wordt gevraagd een staatscommissie in te stellen die kijkt naar het functioneren van de rechtsstaat. De drie staatsmachten hebben vervolgens samen de taakopdracht van de staatscommissie Rechtsstaat vastgesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.