Universiteit Leiden

nl en

Fatma Çapkurt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de staatscommissie Rechtsstaat

Op 1 december 2023 is Fatma Çapkurt, evenals professor Marc Hertogh van de Rijksuniversiteit Groningen, benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Staatscommissie rechtsstaat.

De Staatscommissie rechtsstaat wordt regelmatig gevraagd aanwezig te zijn bij symposia, congressen en andere bijeenkomsten. Voor zover de agenda het toelaat, geeft voorzitter Henk Kummeling hier zo veel mogelijk gehoor aan. In zijn afwezigheid zullen Fatma Çapkurt of Marc Hertogh met ingang van 1 december 2023 optreden als plaatsvervangend voorzitter van de Staatscommissie.

De Staatscommissie rechtsstaat heeft tot taak vanuit het burgerperspectief te adviseren over voorstellen of maatregelen ter bevordering van de “rule of law” en de rechtsstatelijke cultuur, in het bijzonder ten aanzien van het functioneren van de staatsmachten en hun onderlinge verhouding. Hierbij zijn de bescherming van burgers tegen maatregelen of beslissingen van de wetgever en bestuursorganen, alsmede effectieve rechtsbescherming in gerechtelijke procedures, belangrijke aandachtspunten.

De Staatscommissie komt voort uit het rapport ‘‘Ongekend Onrecht’’ over het Toeslagenschandaal.  Hierin is geconstateerd dat in de Toeslagenaffaire de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en dat burgers daardoor ernstig in de knel zijn gekomen. Naar aanleiding hiervan heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Omtzigt en Van Dam waarin de regering wordt gevraagd een staatscommissie in te stellen die kijkt naar het functioneren van de rechtsstaat. De drie staatsmachten hebben vervolgens samen de taakopdracht van de Staatscommissie rechtsstaat vastgesteld.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.