Universiteit Leiden

nl en

Meuwese en Çapkurt ontvangen subsidie voor onderzoek over algoritmische profilering

De maatschappelijke coalitie ‘Over Informatie Gesproken’ heeft recent elf aanvragen geselecteerd om de informatierelatie tussen overheid en burger te verbeteren. De gehonoreerde aanvraag van Meuwese en Çapkurt ziet op het onderwerp ‘algoritmische profilering’.

De afgelopen jaren is meermaals gebleken dat burgers vooral voor repressieve doeleinden zijn geprofileerd. Denk in dat verband aan de Toeslagenaffaire en de casus rond Controle Uitwonenden Beurs door DUO. Er wordt nog volop onderzoek verricht naar de precieze gevolgen van deze profilering voor individuele burgers. Wél is al duidelijk dat deze profilering vanuit het perspectief van burgers een transparantieparadox heeft gecreëerd: burgers werden door deze profilering steeds transparanter voor het bestuur, terwijl omgekeerd het bestuur aan hen geen informatie verstrekte over de vraag waarom en hoe hun persoonsgegevens voor profileringsdoeleinden waren verwerkt.

In het onderzoek van Meuwese en Çapkurt zal de nadruk worden gelegd op profilering in de sociale zekerheid. Door zowel empirisch als juridisch te kijken naar twee verschillende informationele praktijken rond algoritmische profilering wordt de kennis over de ‘state of the art’ hiervan vergroot bij zowel het bestuur, als de rechtswetenschap en het bredere publiek.

Meer informatie over de maatschappelijke coalitie 'Over Informatie Gesproken' en de elf aanvragen is hier te vinden.

Foto: Markus Spiske via Unsplash.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.