Universiteit Leiden

nl en

Fatma Çapkurt benoemd tot lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft Fatma Çapkurt voor vier jaar benoemd tot lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA).

Deze commissie adviseert de gemeente over beleid dat raakt aan privacybescherming. Daarnaast adviseert de CPA de ambtelijke organisatie bij complexe en/of politiek gevoelige kwesties rondom de bescherming van persoonsgegevens. De CPA signaleert wat binnen de gemeente speelt op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en brengt dit onder de aandacht van het college en het management van de ambtelijke organisatie.

Fatma Çapkurt werkt momenteel aan een proefschrift over de doorwerking van de Algemene verordening gegevensbescherming naar het Nederlands bestuursrecht. Zij heeft breed gepubliceerd over de organisatie van rechtsbescherming tegen gegevensverwerkingen door de overheid, maar ook over de normering van data, de regulering van data-gedreven fraudeopsporingspraktijken en de bestuursrechtelijke uitdagingen van data-gedreven bestuurshandelingen. Met haar onderzoek beoogt zij een brug te slaan tussen het gegevensbeschermingsrecht en bestuursrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.