Universiteit Leiden

nl en

Nascholing

Perspectiefgericht onderwijs

Het gehele onderwijscurriculum uitgewerkt in twintig perspectieven

Wil je dat leerlingen 

  • zelf vragen leren stellen over allerlei onderwerpen en hierbij (kritisch) antwoorden kunnen zoeken;
  • verbanden tussen onderwerpen kunnen zien en leren;
  • zich kunnen verdiepen en verbreden (in de leerstof of bijvoorbeeld het profielwerkstuk);
  • hun eigen interesses en talenten ontdekken?

Dan is perspectiefgericht onderwijs iets voor jou!

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Wij hebben het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs uitgewerkt in twintig manieren van kijken, denken en werken die we perspectieven of brillen noemen. Met deze perspectieven kan elk onderwerp of thema vanuit verschillende kanten worden bevraagd en gaan leerlingen op zoek naar antwoorden. Bovendien ontdekken leerlingen in dit proces wat zij zelf en anderen belangrijk vinden. Perspectieven openen dus een wereld voor de leerling en de leerling voor de wereld.  

Perspectiefgericht onderwijs kan op verschillende manieren worden vormgegeven: van docentgestuurd tot leerlinggestuurd en van vakgebonden tot vakoverstijgend. Er is altijd wel een variant die aansluit en voortbouwt op hoe je nu onderwijs geeft of wil gaan geven in de toekomst.

Een voorbeeld hiervan uit het primair onderwijs is het thema wonen in groep 4-5 van de basisschool. De docent zet samen met de leerlingen verschillende brillen op. Welke vragen komen bij je op en wat zou je graag willen weten als je bijvoorbeeld de plaatsbril opzet? Kinderen vragen zich af hoe huizen eruitzien op andere plekken op de wereld, en wat de invloed van het weer is op hoe je huis eruitziet.

Vanuit de meest populaire brillen van de leerlingen worden twee vervolgopdrachten aangeboden waar leerlingen uit mogen kiezen. Een verdiepende opdracht over woningen van dieren, of een verbredende opdracht over het ontwerpen van een droomhuis op een zelfgekozen plek op de wereld. Hierbij moeten leerlingen rekening houden met het klimaat en beschikbare grondstoffen om huizen mee te bouwen, en met hoe huizen er vroeger uitzagen en er nu uitzien.

Een leuk voorbeeld uit het voortgezet onderwijs is een vakoverstijgend project over social media in 4 havo. Leerlingen formuleren met behulp van de verschillende perspectieven vragen over social media. Een voorbeeld van een vraag vanuit het biologisch perspectief is: hoe verandert het slaapritme door het gebruik van social media in de slaapkamer? Of vanuit het economisch perspectief: hoe kan ik geld verdienen met behulp van social media? Docenten van diverse vakken maken met de leerlingen een keuze welke vragen worden uitgewerkt, zodat belangrijke leerdoelen (eindtermen) van het vak behaald worden. Vervolgens gaan de leerlingen tijdens de vaklessen deze vragen uitwerken.
Ter afsluiting wordt een bijeenkomst georganiseerd voor leerlingen en hun ouders waarbij leerlingen een presentatie geven over wat ze hebben geleerd over social media en wat dit betekent voor hun eigen gedrag op social media.

Contact

Ben je geïnteresseerd geraakt in Perspectiefgericht onderwijs of zou je met ons de mogelijkheden van toepassingen voor je eigen onderwijs willen verkennen?

Vul dan het contactformulier in zodat wij zo snel mogelijk contact met je op kunnen nemen.

Al het materiaal en de kennis ontwikkeld door Perspectiefgericht Onderwijs valt onder copyright van de Universiteit Leiden. Niets van Perspectiefgericht Onderwijs mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in zoeksystemen of in welke vorm dan ook worden verzonden, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ICLON. Niets van Perspectiefgericht Onderwijs mag zonder schriftelijke toestemming van het ICLON worden vertaald in een andere taal. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.