Universiteit Leiden

nl en

Nascholing

Nascholingsdag Geschiedenis

Inspirerende lesvoorbeelden, van alles over actuele vakdidactische ontwikkelingen en een overzicht van lesmethodes. Dat vind je op de jaarlijkse ICLON-nascholingsdagen Geschiedenis.

Een nascholingsdag Geschiedenis van het ICLON biedt een afwisselend programma voor docenten in het voortgezet onderwijs: een centrale lezing met daarna keuze voor interactieve lezingen, didactische workshops of een combinatie van beide. In de pauzes is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met collega’s. Op de leermiddelenmarkt presenteren uitgevers hun (nieuwe) lesmethoden.

De nascholingsdagen Geschiedenis hebben zelf ook een geschiedenis: Leidse vakdidactici organiseren deze dagen al meer dan veertig jaar.

Thema 2024: Burgerschap in de geschiedenisles. Relevante lessen over toen voor nu en straks

In november 2023 presenteerde de SLO de nieuwe kerndoelen burgerschap. Van oudsher hoort geschiedenisonderwijs daaraan bij te dragen. Hoe zorgen we ervoor dat dit zo blijft? Op de nascholingsdag Geschiedenis 2024 behandelden we daarom de volgende thema’s:

  • Waar hebben we het eigenlijk over als we het over burgerschap hebben en wat moeten we niet willen? Hoe kan historisch denken en redeneren bijdragen aan burgerschapsdoelen?
  • Hoe zorgen we voor een efficiënt en voor leerlingen uitnodigend curriculum in onder- en bovenbouw (inclusief vavo)?
  • Hoe kunnen we afstemmen of samenwerken met andere vakken in lessen en projecten? Wat als je meer ‘wereldgeschiedenis’ wil opnemen in je programma?
  • Hoe werd en wordt geschiedenis gebruikt om (jonge) burgers te beïnvloeden in curricula en schoolboeken in verleden en heden. Maar ook in social media (TikTok) van nu en wat kunnen we daarmee in de klas?
  • Wat kunnen en willen we bij toetsen wel en niet met (onbewust) gevoelige zaken?

Er warenlezingen en workshops door collega’s van Universiteit Leiden, Hogeschool van Amsterdam, Erasmusuniversiteit, diverse scholen, SLO en Cito en er was een leermiddelenmarkt.

Bekijk het programma van de nascholingsdag Geschiedenis 2024.

Op de hoogte blijven over deze nascholingsdag en ander nascholingsaanbod van het ICLON?

Vul het formulier in

Reacties van deelnemers op de nascholingsdagen Geschiedenis

'Uitstekend, en vooral de opdracht over het schrijven van een grondwet voor je eigen Utopia sprak mij erg aan. De lezing van Stephan Klein was ook erg inspirerend.'

'Erg goed dat er veel bronnen en voorbeelden voorbijkomen die we kunnen gebruiken in de klas. Dat in combinatie met verdieping van kennis, top!'

'Een actueel en wezenlijk thema is vanuit verschillende perspectieven benaderd.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.