Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Inspireren, motiveren en professionaliseren

Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) organiseert activiteiten voor docenten in het voortgezet onderwijs in de hele regio Zuid-Holland. In 2016 is een vruchtbare regionale samenwerking gestart tussen het Regionaal Steunpunt Leiden (RSP Leiden) en het Bètasteunpunt Zuid-Holland (BSP-ZH), die sinds 2018 verder zijn gegaan onder de naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. In het netwerk sluiten drie universiteiten, vier hogescholen en 56 vo-scholen aan (overzicht van de partners op de website).

Het onderwijsnetwerk organiseert professionaliseringsactiviteiten zoals workshops, masterclasses, professionele leergemeenschappen (PLG's) en aansluitingsbijeenkomsten gericht op zowel vakinhoudelijke kennis als didactische vaardigheden. Aansluiting tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en de arbeidsmarkt is een belangrijk uitgangspunt en daarom wordt er veel samengewerkt met universiteiten, hogescholen, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Professionaliseringsaanbod

ONZ organiseert bijeenkomsten waar docenten terecht kunnen voor praktijk- en contextgerichte professionalisering. Dit zijn geen langdradige bijeenkomsten waarbij docenten slechts aantekeningen maken en meeschrijven; er wordt actief geparticipeerd en er wordt daadwerkelijk een bijdrage van de docenten verwacht. Ook de onderwerpen van de bijeenkomsten worden in samenspraak met de docenten vastgesteld. Input vanuit middelbare scholen, maar ook vanuit het hoger onderwijs, vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van ons aanbod.

Aansluiting

Samenwerking en aansluiting staan bij ONZ hoog in het vaandel. Ons doel is de docent een duidelijker beeld te geven van de aansluiting van de theorie op de praktijk die zijn of haar leerlingen later in hun studie of carrière gaan tegenkomen. Dit doen we onder andere door PLG’s en masterclasses te organiseren. Ons motto luidt dan ook: inspireren, motiveren en professionaliseren (van leraren in het voortgezet onderwijs).

Daarnaast hebben we oog voor de wederzijdse vakaansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs, zodat hoger onderwijsinstellingen beter inzicht krijgen in het onderwijs van hun toekomstige studenten. Hoewel de focus vooral ligt op de professionalisering van aangesloten docenten in het voortgezet onderwijs, worden er (op verzoek van scholen) ook diverse leerlingactiviteiten georganiseerd, waaronder een havo-talentprogramma. Deze activiteiten zijn vaak een co-creatie van de betrokken universiteiten, hogescholen en middelbare scholen.

Verbreding aanbod

Sinds de start van het RSP Leiden worden er professionaliseringsactiviteiten aangeboden voor het bèta-onderwijs. Door de toenemende vraag vanuit het voortgezet onderwijs naar activiteiten voor meer schoolvakken, is de ‘verbreding’ van het RSP Leiden in gang gezet. Sinds het schooljaar 2018-2019 richt het professionaliseringsaanbod zich dan ook op álle schoolvakken. Op 27 juni 2018 vond de officiële kick-off plaats.

Deelnemen

Benieuwd of uw school ook lid kan worden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland? Op onze website vindt u meer informatie over het lidmaatschap, de kosten en onze werkwijze en kunt u geheel vrijblijvend meer informatie aanvragen. Voor overige vragen en opmerkingen kunt u terecht bij ONZ@iclon.leidenuniv.nl.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.