Universiteit Leiden

nl en

Nascholing

Basismodule Coachingsvaardigheden 1

In deze module leer je om nieuwe of aankomende docenten te begeleiden bij hun professionele ontwikkeling. Je ontwikkelt algemene begeleidingsvaardigheden en maakt kennis met de nieuwste (vak)didactische ontwikkelingen.

Cursuscode: 20232401BV

De Basismodule Coachingsvaardigheden 1 vervangt de Vakcoachcursus en deel 1 van de BOS-opleiding bij het ICLON. De module vormt daarmee het gemeenschappelijke vertrekpunt voor werkplekbegeleiders, vakcoaches en schoolopleiders.

Deze Basismodule Coachingsvaardigheden 1 en de Verdiepingsmodule Coachingsvaardigheden 2 voor schoolopleiders samen geven je het certificaat Schoolopleider 1. Dit staat gelijk aan de volledige BOS-1-opleiding. Als je direct door wilt gaan voor het certificaat Schoolopleider 1, dan raden wij aan om onze module Schoolopleider 1 te volgen.

Na het afronden van deze Basismodule Coachingsvaardigheden 1 ben je bovendien een gecertificeerde werkplekbegeleider of vakcoach 1. Wij raden echter het volgen van de nieuwe verdiepingsmodule (vak)didactische coaching 2 voor werkplekbegeleiders en vakcoaches aan, omdat deze veel extra bagage biedt. Daarmee behaal je het certificaat Vakcoach 2.

Deze module is voor werkplekbegeleiders/vakcoaches en schoolopleiders.

Om deel te nemen moet je:

 • tijdens de module een coachee begeleiden in de praktijk;
 • aanwezig zijn bij de bijeenkomsten;
 • de literatuur lezen;
 • het ondersteunende materiaal bestuderen;
 • casussen inbrengen.
 • In een vakoverstijgend onderdeel dat gericht is op de beheersing van een aantal Algemene Begeleidingsvaardigheden, behandelen we leren observeren, feedback geven, begeleiden en beoordelen. Deze onderwerpen worden mede bekeken vanuit jou en jouw functie. Een centrale vraag daarbij is: hoe vindt de samenwerking plaats tussen docent-in-opleiding, werkplekbegeleider en schoolopleider.
 • Het onderdeel Algemene Didactiek is gericht op het ontwerpen van een activerende les en het begeleiden van studenten daarbij. Met het aangereikte instrumentarium ontwerp je je eigen activerende les, die gericht is op de vakinhoud en de vakdidactiek en het gebruik daarvan bij het begeleiden van de nieuwe docent of student. Van (on)ervaren docenten wordt immers gevraagd, dat zij activerende lessen kunnen ontwerpen en dat ze in staat zijn om leerlingen te motiveren.
 • We werken met (eigen) praktijksituaties (onder andere door middel van video). Deze worden geanalyseerd en in simulatie verder uitgewerkt. Je wordt gestimuleerd om de geleerde vaardigheden in de praktijk van het begeleiden toe te passen.

Na het volgen van deze module

 • weet je wat er van je verwacht wordt bij het opleiden van studenten in de school (rolomschrijving/-opvatting);
 • heb je een globaal inzicht in eisen en inhouden van lerarenopleidingen en weet je waar deze informatie te vinden is;
 • weet je hoe de professionele ontwikkeling van startende docenten kan verlopen en kun je hier in de begeleiding op inspelen;
 • heb je je vaardigheden eigen gemaakt op het gebied van observeren van lessen en het geven van feedback;
 • kun je met behulp van theorie over gesprekstechnieken ontwikkelingsgerichte coachgesprekken voeren met studenten;
 • kun je reflecteren op het eigen handelen als coach en op basis daarvan richting geven aan je eigen ontwikkeling als coach.

Studiebelasting en cursusdata

De module bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en één bijeenkomst van zes uur in groepen van zeven tot maximaal vijftien deelnemers. De studielast bedraagt 50 uur.

De bijeenkomsten zijn op

 •  
 • maandag 4 maart van 14.00 - 17.00 uur
 • donderdag 21 maart van 14.00 - 17.00 uur
 • donderdag 18 april van 14.00 - 17.00 uur
 • donderdag 16 mei van 14.00 - 17.00 uur
 • maandag 24 juni van 10.00 – 16.00 uur

Locatie

Universiteit Leiden
Willem Einthovengebouw, Kolffpad 1, Leiden

Kosten

 • Tarief Opleidingsschool: €725 per deelnemer
 • Voltarief (geen opleidingsschool): €925 per deelnemer

Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden (zeven tot vijftien deelnemers) en de daarbij behorende tarieven, mail naar nascholing@iclon.leidenuniv.nl

Annuleringsvoorwaarden

Als je toch niet kunt deelnemen aan de cursus:

 • Je betaalt €50 als je tot 10 werkdagen voor de cursus annuleert.
 • Je betaalt het hele factuurbedrag als je minder dan 10 werkdagen voor de cursus annuleert.

Om te annuleren stuur je een e-mail of brief naar:

Als je stopt tijdens de cursus:
Je betaalt het hele factuurbedrag.

Als de cursus niet doorgaat door onze schuld:
Je ontvangt geen factuur.

Vragen

Voor organisatorische vragen of meer informatie over de incompanymogelijkheden: mail naar: nascholing@iclon.leidenuniv.nl.

Voor meer informatie over deze module en toelating: mail naar dr. Tamara Platteel, tplatteel@iclon.leidenuniv.nl.

Op de hoogte blijven over deze module en ander nascholingsaanbod van het ICLON?

Vul het formulier in

Reacties van deelnemers

'Er was een goede afwisseling qua werkvormen, een goede link tussen praktijk en theorie, begrip voor ieders situatie en geen prestatiedruk maar samen leren.'

'De trainer was zeer motiverend, vriendelijk, kundig en betrokken. Het materiaal was goed te begrijpen en direct toe te passen.'

'Ik vind de setting van een kleine studiegroep en de afwisseling tussen theorie, casussen en het oefenen in kleinere groepjes heel erg fijn.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.