Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Bouwplannen voor toekomstbestendige curricula

Perspectieven zouden het fundament van een toekomstbestendig curriculum in alle onderwijssectoren moeten zijn

Auteur
Fred Janssen
Datum
20 juli 2020

Met enige regelmaat laait de discussie op over de inrichting van toekomstbestendig onderwijs in alle onderwijssectoren. Het gaat dan in essentie om twee vragen: 

  • Wat is echt de moeite waard om leerlingen en studenten te leren?
  • Hoe kunnen leerlingen of studenten dit leren?

In de maatschappelijke discussie over beide vragen is er sprake van een voortdurende en onproductieve pendelbeweging. Voorstanders van een traditionele benadering houden een pleidooi voor de overdracht van specifieke vakinhouden. Terwijl voorstanders van een progressieve benadering van mening zijn dat het gaat om het ontwikkelen van algemene vaardigheden aan de hand van vakoverstijgende kwesties. 

In onderstaande bijdragen worden bouwplannen voor een derde weg uitgewerkt om deze onproductieve pendelbeweging te beëindigen. Wij beargumenteren dat perspectieven het fundament van een toekomstbestendig curriculum zouden moeten zijn. Perspectieven zijn manieren van kijken, denken en werken. Ze vormen het onmisbaar denkgereedschap voor leerlingen en studenten om grip te krijgen op complexe situaties en om kennis te ontwikkelen en samenhangend te organiseren. Bovendien kunnen curriculumontwikkelaars en docenten perspectieven gebruiken als ontwerpgereedschap voor het ontwerpen van hun onderwijs, van lessen tot doorlopende leerlijnen. 

Wat is de moeite waard om leerlingen en studenten te leren?

Hoe kunnen leerlingen en studenten dit leren?

College 'Onderwijs vanuit perspectieven'

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.