Universiteit Leiden

nl en

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

BA Fine Arts & BA Arts, Media and Society

Neem als kunstenaars actief deel aan het discours in de kunsten en de samenleving!

Studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) kunnen vanaf het collegejaar 2017-2018 hun beeldende kunstprogramma combineren met het bachelorprogramma Arts, Media and Society aan de Universiteit Leiden.

Twee bachelordiploma's

Na vier jaar ontvangen de studenten zowel een bachelordiploma van de Universiteit Leiden als van de KABK. Het doel is kunstenaars op te leiden die actief zullen deelnemen aan het discours in de kunsten en de samenleving.

Door de studieprogramma’s op elkaar af te stemmen is een intensief programma samengesteld waarin de scheppende beeldende kunstopleiding wordt gecombineerd met academische reflectie en een kunst- en cultuurhistorische theoretische basis. Studenten volgen twee reguliere studies tegelijkertijd, en krijgen na een succesvolle afronding de bijbehorende twee diploma’s: Bachelor of Arts op universitair en op hbo-niveau. Instroom tot de BA Fine Arts & BA Arts, Media and Society is mogelijk vanuit de propedeuse Beeldende Kunst aan de KABK; in het eerste jaar worden studenten geselecteerd voor deelname aan dit traject.

Kunst en wetenschap

De BA Fine Arts & BA Arts, Media and Society is een van de vele initiatieven van de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten Den Haag om kunst en wetenschap met elkaar te verbinden via de Leiden University Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). ACPA, opgericht in 2001 en onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen, bevordert onderzoek en onderwijs in de kunsten. Het instituut heeft doctoraatsprogramma’s voor kunstenaars, onderzoeksprojecten en een uitgebreid onderwijsaanbod met keuzevakken en talenttrajecten. 

Wil je meer weten over deze mogelijkheid, neem dan contact op via acpa@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.