Universiteit Leiden

nl en

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Promotietraject

Kunstenaars kunnen bij ACPA promoveren: zij doen artistiek onderzoek in en vanuit hun kunstpraktijk. Een promotietraject duurt ongeveer vijf jaar. De promovendus of promovenda doorloopt het traject met eigen financiële middelen en/of steun van een externe werkgever. Een promotietraject bestaat uit origineel wetenschappelijk onderzoek onder de supervisie van een begeleidingsteam dat meestal bestaat uit een hoogleraar en een kunstenaar-onderzoeker.

Toelating en begeleidingsplan

Na toelating wordt de promovendus ingeschreven bij de Graduate School van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het promotietraject begint met een begeleidingsplan, dat promovendi samen met de promotor opstellen. Na een jaar doet de kandidaat een Qualifying Hurdle waarmee het begeleidingsteam de voortgang van het onderzoek toetst. Daarna is er jaarlijks een voortgangsevaluatie.

Resultaat

Promoveren in de kunsten is ingebed in de eigen artistieke praktijk. In het wetenschappelijk onderzoekstraject is ook de artistieke kwaliteit van belang. De afronding van de promotie bestaat uit een presentatie van het artistieke werk in de vorm van bijvoorbeeld een tentoonstelling, lezing of concert en de openbare verdediging.

Het behalen van het doctoraat in de kunsten gebeurt via de eeuwenoude tradities van de Universiteit Leiden. Deze prestigieuze graad verbetert de kansen op bijvoorbeeld een docentschap in de academische wereld en is ook een verrijking van de eigen artistieke praktijk.

Contact

De Graduate School en ACPA zijn samen verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over cursussen, de organisatie van seminars en de administratieve ondersteuning van de promotie. De procedure voor de openbare verdediging is te lezen bij de Graduate School. Voor meer informatie en vragen over het promotietraject van ACPA, neem contact op via acpa@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.