Universiteit Leiden

nl en

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Raad van Advies

De taken van de Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit vijf vertegenwoordigers. De leden worden benoemd voor periodes van elk twee jaar door de decaan van Geesteswetenschappen, op aanbeveling van de Wetenschappelijk Directeur met inachtneming van een evenwichtige vertegenwoordiging. Twee zetels in de Raad worden gehouden door promovendi.

De Raad van Advies, vergadert minimaal eens per termijn en biedt gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De Wetenschappelijk Directeur geeft, indien nodig, de Raad informatie over verschillende zaken betreffende het Instituut. De raad wordt in elk geval in de gelegenheid gesteld om de Wetenschappelijk Directeur te adviseren over het financiële beleid van het instituut, een voorgenomen reorganisatie van het instituut en andere beleidsbesluiten.

De Raad van Advies van ACPA bestaat uit:

  • Marcel Cobussen - hoogleraar, voorzitter
  • Anke Haarmann – hoogleraar
  • Anna Scott – universitair docent
  • Margaret Urquhart – docARTES
  • Rogier Schneemann – Onderwijs coördinator
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.