Universiteit Leiden

nl en

Over de Universiteit Leiden

Leidse wetenschappers drukken al sinds 1575 een stempel op de wereld. Ze verrichten grensverleggend onderzoek, zorgen voor medische doorbraken, schrijven toonaangevende boeken en ontvingen voor baanbrekend werk 15 Nobelprijzen en 21 Spinozapremies. De Universiteit Leiden is een vruchtbare omgeving voor toptalent.

Vrijheid van geest, denken en meningsuiting

In een wereld waar vrijheid niet altijd vanzelfsprekend is, wil de Universiteit Leiden een baken zijn. Een plek waar wetenschappers vrijelijk wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. Ons motto is niet voor niets Praesidium Libertatis – Bolwerk van Vrijheid.

Wetenschappelijke en maatschappelijk uitdagingen

Leidse wetenschappers ontwikkelen voortdurend nieuwe kennis en zijn actief onder de volle breedte van de alfa-, gamma- en betawetenschappen. Zij verrichten zowel fundamenteel als interdisciplinair onderzoek en werken aan kennis die leidt tot nieuwe wetenschappelijke inzichten die benut kan worden in de maatschappij. Zo draagt de universiteit bij aan oplossingen voor wetenschappelijke vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen en problemen. In Leiden doen wetenschappers bovendien onderzoek dat bijna nergens anders in Nederland voorkomt: Van Koreastudies tot Japans en van Sterrenkunde tot Chinees.

Verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs

Aan de Universiteit Leiden zijn onderzoek en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lopend onderzoek dient als inspiratiebron voor het onderwijs. Wij geven studenten volop de mogelijkheid om te leren van onze wetenschappers en kennis te nemen van de meest actuele wetenschappelijke inzichten. Ambitieuze studenten krijgen bovendien de kans om zelf een bijdrage te leveren aan het onderzoek van hun docenten.

State-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en bijzondere collecties

Om onderzoekers te laten excelleren met baanbrekend onderzoek, beschikt de Universiteit Leiden over de modernste apparatuur en onderzoeksfaciliteiten. Bijvoorbeeld high tech apparatuur om astronomische waarnemingen te interpreteren, geavanceerd metobolomicsonderzoek te verrichten of moleculair-biologische technieken toe te passen.

Niet alleen onze apparatuur is bijzonder, ook onze collecties zijn dat. Vanuit de hele wereld komen onderzoekers naar de Leidse universiteitsbibliotheken. Van Aziatische kunst tot middeleeuwse handschriften, van unieke foto’s uit het interbellum tot anatomische tekeningen: het is een schatkamer vol erfgoed.

Krachten bundelen

Samenwerking creëert kansen. Door samen te werken vergroot de universiteit haar impact en bereikt meer. Daarom werkt de Universiteit Leiden op het terrein van onderwijs en onderzoek intensief samen met talloze nationale en internationale kennisnetwerken en organisaties. Universiteiten, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven én het brede publiek.

Besturen in gezamenlijkheid

De Universiteit Leiden kent zeven faculteiten. Elke faculteit wordt bestuurd door een faculteitsbestuur met een decaan als voorzitter. De algemene leiding over de universiteit als geheel is in handen van het College van Bestuur. Faculteiten hebben dankzij deze decentrale opzet ruimte om eigen besluiten te nemen. De bestuurscultuur is transparant en bestuurders zijn benaderbaar.

Collegiale sfeer

Collega’s kennen elkaar goed. Het zijn stuk voor stuk gedreven getalenteerde mensen met passie voor hun vak. De faculteiten en onderzoeksinstituten zijn zo kleinschalig dat medewerkers elkaar regelmatig tegen het lijf lopen. Een open en vriendelijk klimaat waarin collega’s van elkaar leren, graag kennis uitwisselen en discussieren. Ook de lijntjes met bestuurders zijn kort. Iedereen is aanspreekbaar. De universiteit is hier trots op en we doen er veel aan om deze sfeer te behouden.

Prettige woonomgeving

De Universiteit Leiden beschikt over twee locaties, Leiden en Den Haag, centraal gelegen in de Randstad. Dichtbij grote steden, dichtbij de luchthaven Schiphol, dichtbij strand en duinen. In de historische binnensteden van Leiden en Den Haag voelt u zich snel thuis.

Direct naar de vacatures

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie