Universiteit Leiden

nl en

HR Excellence in research

Om wetenschappelijk talent uit binnen- en buitenland te werven, te enthousiasmeren en te laten groeien, heeft de Universiteit Leiden goed HR-beleid ontwikkeld voor onderzoekers.

Handvest en gedragscode

De Europese Commissie heeft een ‘Europees handvest voor onderzoekers’ en een ‘Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers’ gepubliceerd. Hierin staan 40 principes om een open en aantrekkelijke Europese arbeidsmarkt te creëren voor onderzoekers. Van open werving tot een gezond werkklimaat, van mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling tot sociale zekerheid. De Universiteit Leiden onderschrijft deze principes en stemt haar HR-beleid hierop af.

De Europese Commissie heeft in 2015 de Leidse inspanningen beloond met het keurmerk ‘HR Excellence in research’. Als onderzoeker ben je dus verzekerd van uitstekend personeelsbeleid.

Scherp zijn, scherp blijven

Het HR-keurmerk is een vertrekpunt en niet een eindpunt. Voor de Universiteit Leiden is het een aanzet tot continue verbetering op dit gebied. Om te kijken of de principes van de Europese Commissie voldoende in de praktijk waren gebracht, is in 2017 een interne audit uitgevoerd. Hieruit vloeiden nog enkele actiepunten voort. In 2020 staat een externe audit gepland. Zo blijft Leiden scherp.

Direct naar de vacatures

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.