Universiteit Leiden

nl en

HR Excellence in research

Om wetenschappelijk talent uit binnen- en buitenland te werven, te enthousiasmeren en te laten groeien, heeft de Universiteit Leiden goed HR-beleid ontwikkeld voor onderzoekers.

De Universiteit Leiden vindt goed werkgeverschap belangrijk. Het strategisch plan Vernieuwen en verbinden (2022-2027) besteedt er daarom veel aandacht aan. Thema’s als sociale veiligheid, werkdruk en persoonlijke ontwikkeling zijn daarin belangrijk. De Universiteit Leiden voldoet met trots aan de criteria die verbonden zijn aan het HR Excellence in Research-keurmerk, wat bijdraagt aan goed werkgeverschap.

Handvest en gedragscode

De Europese Commissie heeft in 2005 een handvest (‘European Charter for Researchers’) en een gedragscode (‘Code of Conduct for Recruitment) gepubliceerd.

European Charter for Researchers

Het Europees handvest voor onderzoekers beschrijft 40 principes met betrekking tot de rollen, verantwoordelijkheden en rechten van onderzoekers en onderzoeksinstituten. Doel van dit handvest is dat de aard van de relatie tussen instituut en onderzoeker positief bijdraagt aan het creëren, overdragen en delen van kennis, en dat de carrièremogelijkheden van onderzoekers erdoor verbeteren.

Code of Conduct for Recruitment 

Deze gedragscode bestaat uit basisprincipes en vereisten, die gelden voor werkgevers bij de rekrutering van wetenschappelijk personeel. Dit draagt bij aan een transparant wervings- en selectieproces en gelijke behandeling van sollicitanten. Daarnaast sluit deze gedragscode aan bij de veranderingsvisie Erkennen en Waarderen als onderdeel van het strategisch plan Vernieuwen en verbinden.

De Universiteit Leiden onderschrijft de principes in het handvest en de gedragscode en stemt haar HR-beleid hierop af. In maart 2015 ontving de Universiteit Leiden daarom de “HR Excellence in Research award”. Om hier aanspraak op te blijven kunnen maken is het essentieel dat we ons HR-beleid blijven verbeteren en aanpassen om tegemoet te komen aan de beschreven principes. Vanuit dit perspectief heeft de Universiteit Leiden haar HR-beleid aangescherpt onder de noemer Open, Transparant, Merit-based Recruitment (OTM-R).

De Universiteit Leiden draagt het HR Excellence in Research-logo met trots en hecht er belang aan om dit te behouden. Na steeds vijf à zes jaar doorloopt de universiteit een audit om opnieuw dit predicaat te mogen voeren.

Voordelen van het keurmerk

  • Minder werkdruk doordat aanvragen van EU Horizon 2020-subsidies sneller verlopen. Aaanvragers kunnen organisatorische vragen overslaan bij het indienen van een subsidie-aanvraag. 
  • Gunstiger werkklimaat
  • Versterking van de reputatie en zichtbaarheid van de Universiteit Leiden
  • Vergrote aantrekkelijkheid voor  onderzoekspersoneel
  • Stimulans voor de Universiteit Leiden om haar beleid regelmatig te evalueren.

Scherp zijn, scherp blijven

De Universiteit Leiden werkt continu aan kwaliteitsverbetering, dus ook op het gebied van HRM. De richtlijnen die verbonden zijn aan het HR Excellence in Research-keurmerk passen daarom goed bij de ambities van de Universiteit Leiden.

In 2014 heeft de universiteit zichzelf doelen gesteld in een actieplan, gebaseerd op een aantal uitgelichte principes van de HR Excellence in Research-richtlijnen. Uit evaluatie van de opgestelde actiepunten en recente ontwikkelingen vloeiden aanbevelingen voort, die dienden als basis voor een nieuw actieplan. Dit werd in 2021 gepresenteerd aan de Europese Commissie. Een audit hiervan leidde op zijn beurt ook weer tot aanbevelingen; deze worden in 2022 verwerkt om daarna opnieuw aan de Europese Commissie voorgelegd te worden. Het nieuwe actieplan verschijnt zo  spoedig mogelijk na presentatie op deze webpagina. Het nieuwe actieplan ligt in het verlengde van het nieuwe strategisch plan Vernieuwen en verbinden en daarmee samenhangend de HRM-strategie van de Universiteit Leiden en de veranderingsvisie Erkennen en Waarderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.