Universiteit Leiden

nl en

Onderwijswetenschappen

Onderzoek

Het onderzoek van de programmagroep Onderwijswetenschappen richt zich op ‘het lerende kind in het onderwijs’. De focus ligt op processen die plaatsvinden tijdens de ontwikkeling en het leren.

Het onderzoeksprogramma geeft inzicht in de cognitieve processen en hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan lezen, rekenen en leren. De groep bekijkt de invloed van de schoolcontext op het leren, zoals docent-leerlinginteracties. Hierbij is aandacht voor sociaal-emotionele aspecten van leren, zoals motivatie.

Deze inzichten vormen de basis voor de ontwikkeling van domeinspecifieke interventies en instructiemethoden. De programmagroep schenkt veel aandacht aan individuele verschillen. 'One-size-fits-all' bestaat immers niet in het onderwijs!

Focus van onderzoek

 1. leerprocessenleerlingen
 2. individuele verschillen tussen leerlingen
 3. invloed van leerkracht en curriculum op leren
 4. relaties tussen leerlingen onderling en tussen leraar en leerling(en)

Bekijk alle lopende onderzoeksprojecten ››
 

Het onderzoek van Onderwijswetenschappen omvat de volgende specifieke thema’s:

 • Begrijpend lezen
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Didactiek
 • Docentprofessionalisering
 • Leerprocessen
 • Leesonderwijs
 • Leesstrategie
 • Leesvaardigheid
 • Motivatie van leerlingen
 • Onderwijsprocessen
 • Rekenonderwijs
 • Rekenstrategie
 • Rekenvaardigheid
 • Onderwijsinnovatie
 • Schoolcontext
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.