Universiteit Leiden

nl en

Ethiek Commissie

De Ethiek Commissie van het Instituut Pedagogische Wetenschappen ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoek verricht binnen het instituut. Ieder onderzoek moet worden voorgelegd aan de Ethiek Commissie.

De Commissie Ethiek heeft als hoofdtaak alle voorgenomen gedragswetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door, dan wel onder verantwoordelijkheid van medewerkers van het Instituut Pedagogische Wetenschappen, te toetsen op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen.

Goedgekeurde onderzoeksvoorstellen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie