Universiteit Leiden

nl en

Forensische gezinspedagogiek en jeugdhulpverlening

Onderzoek

Onze groep doet onderzoek naar de ontwikkelingstrajecten van kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Met ons onderzoek proberen we uit te vinden hoe problematische ontwikkelingstrajecten voorkomen kunnen worden en hoe we ontspoorde trajecten weer op de rails krijgen.

Belangrijke onderzoeksonderwerpen zijn opvoedingsproblemen, kindermishandeling, de overdracht van deze problemen tussen generaties (grootouders, naar ouders, naar kinderen), pleegzorg en de invloed van deze processen of verschijnselen op de ontwikkeling van kinderen. Vanwege het belang van diagnostiek, preventie en interventie richten we ons ook op professionals die kinderen, jongeren en gezinnen bijstaan bij het voorkomen en verhelpen van problemen. Wij leiden de professionals op en bestuderen hoe ze werken, welke problemen ze tegenkomen en hoe zijzelf het best geholpen kunnen worden om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen. 

Vele omstandigheden en processen spelen een rol bij de manier waarop kinderen, jongeren en gezinnen functioneren. Dit vraagt om een ecologisch perspectief bij het doen van onderzoek waarin  individuen, hun fysiologie, gedrag en emoties, maar ook de directe omgeving (thuis, school, vrienden), de samenleving en cultuur, inclusief de rol van culturele diversiteit worden onderzocht.

Een belangrijk deel van ons onderzoek heeft als doel het goed begrijpen van specifieke processen en mechanismen die een rol spelen bij bijvoorbeeld kindermishandeling of pesten. Recent hebben we bijvoorbeeld de rol van stressregulatie bij ouders bestudeerd. We hebben laten zien dat het autonome zenuwstelsel van mishandelende ouders minder sterk reageert op huilen van kinderen dan dat van ouders die niet mishandelen. Verder proberen we uit te vinden wat maakt dat kinderen pester of slachtoffer worden. Daarbij richten we ons onder meer op impulsiviteit, een geringere empathie of gevoeligheid voor anderen, maar ook op overgewicht en andere vormen van normafwijking in vergelijking tot andere kinderen. Dit laatste sluit aan bij een belangrijk aandachtspunt in ons onderzoek, namelijk culturele diversiteit; zijn ontwikkelingstrajecten voor kinderen die mishandeling of pesten meemaken afhankelijk van de culturele groep waartoe ze behoren en komen vergelijkbare ontwikkelingstrajecten en gevolgen even vaak voor in verschillende culturele groepen?

De resultaten uit ons onderzoek dragen op korte of langere termijn bij aan het versterken van de positieve ontwikkeling van kinderen, jongeren en gezinnen. We richten ons dan ook op het ontwikkelen en aanbieden van praktische aanbevelingen, interventies, richtlijnen en beleidssuggesties die gestoeld zijn op evidentie of bewijzen die we vinden in ons onderzoek. Zo hebben we vragenlijsten en interventies ontwikkeld, aangepast en op hun kwaliteit onderzocht. Een aantal voorbeelden vindt u onder 'producten' in de rechter kolom.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.