Universiteit Leiden

nl en

University of Copenhagen en Trinity College Dublin treden toe tot LERU

De University of Copenhagen en Trinity College Dublin worden per 1 januari 2017 lid van de League of European Research Universities (LERU). De LERU, waarvan de Universiteit Leiden een van de oprichters is, maakt zich sterk voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Agenda's beïnvloeden

Met de uitbreiding komt de LERU op 23 deelnemende universiteiten in twaalf Europese landen. De league als geheel focust vooral op de EU. Daarnaast is de LERU erop gericht dat de leden wederzijds van elkaar leren, bijvoorbeeld door in het netwerk best practices uit te wisselen. Dit stelt de deelnemende universiteiten in staat om met Europese data en ervaringen de nationale onderzoeks- en onderwijsagenda's te beïnvloeden.

Kwanitatieve en kwalitatieve criteria

Het lidmaatschap van de LERU is alleen mogelijk op uitnodiging. En als wordt voldaan aan een brede set van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Die betreffen omvang, onderzoeksvolume, impact, financiering, opleiding en training van promovendi, breedte van het onderwijs- en onderzoeksveld en door peers vastgestelde academische excellentie. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Leidse Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies, CWTS. Per land kan maar een beperkt aantal universiteiten lid worden van de LERU.

Strategische overwegingen

De toelating van de twee nieuwe universiteiten was het resultaat van een proces waarin ook stratgegische overwegingen een rol speelden. Prof. Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit Utrecht en huidig voorzitter van de LERU: 'De LERU moet een klein netwerk van onderzoeksintensieve universiteit blijven waarin een actieve rol en persoonlijke relaties bepalend zijn; die elementen hebben gezorgd voor de succesformule die de LERU tot nu toe is'.

 

Leden van de LERU

De huidige leden van de LERU zijn: University of Amsterdam, Universitat de Barcelona, University of Cambridge, University of Edinburgh, University of Freiburg, Université de Genève, Universität Heidelberg, University of Helsinki, Universiteit Leiden, KU Leuven, Imperial College London, University College London, Lund University, University of Milan, Ludwig-Maximilians-Universität München, University of Oxford, Pierre & Marie Curie University, Université Paris-Sud, University of Strasbourg, Utrecht University, University of Zurich.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.