Universiteit Leiden

nl en

‘Brussel, verdubbel het budget voor onderzoek en onderwijs’

Aan de vooravond van het nieuwe Multi-Annual Financial Framework (MFF) roept de gehele Europese universitaire wereld Brussel op om het budget voor onderwijs, onderzoek en innovatie te verdubbelen.

Deze verdubbeling naar 160 miljard euro zou leiden tot 650 duizend nieuwe banen in 2040. Met dit extra geld kan Europa een leidende wereldpositie verwerven op gebieden als de circulaire economie, bestrijding van infectieziekten en duurzame ontwikkeling. Een groter budget is daarnaast volgens de gemeenschappelijke 13 associaties van universiteiten in Europa nodig voor een veerkrachtiger samenleving met minder ongelijkheid. Want het gaat niet om banen alleen, maar vooral om het vinden van oplossingen voor de grote vragen voor onze samenleving en planeet.

Het huidige Horizons 2020 programma is met 80 miljard euro voor 7 jaar succesvol, maar in feite te krap. Slechts 1 op de 5 onderzoeksvoorstellen kan worden gehonoreerd en de studentenmobiliteit is bijvoorbeeld slechts 5%, ver onder de in Bologna afgesproken norm van 20%.

‘Met een stevige investering in onderwijs en onderzoek zorgen we ervoor dat de Europese wetenschap en onderwijs ook op de langere termijn van topniveau blijft,’ zegt Rector magnificus Carel Stolker  van de Universiteit Leiden. ‘Het stelt ons in staat om samen met onze Europese partners te werken aan fundamenteel onderzoek en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Kennis is de drijvende kracht van onze samenleving en draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. Het moet nu écht gaan gebeuren. De wereld heeft ons onderzoek en onderwijs meer dan ooit nodig!’ De Universiteit Leiden werkt op Europees niveau samen in LERU, een samenwerkingsverband van 23 toonaangevende onderzoeksuniversiteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.