Universiteit Leiden

nl en

Jan Crijns

Vice-decaan, Portefeuillehouder Onderwijs I Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht

Naam
Prof.mr. J.H. Crijns
Telefoon
+31 71 527 7521
E-mail
j.h.crijns@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1280-8675

Jan Crijns (1978) is vanaf september 2012 als hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Vanaf 15 februari 2024 vervult Jan Crijns de positie van vice-decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Jan Crijns

Leiden Law Blog

Jan Crijns (1978) is vanaf september 2012 als hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, van welk instituut hij tevens Wetenschappelijk Directeur is. Ook is hij als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity

Op 17 juni 2010 promoveerde Jan Crijns cum laude op het proefschrift De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht. Daarnaast publiceert hij veelvuldig op uiteenlopende thema’s van het straf(proces)recht (zie het tabblad publicaties), waarbij hij zich in het bijzonder richt op de waarheidsvinding in strafzaken en op de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. Voorts is Jan Crijns lid van de redactie van Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering, de Wolters Kluwer Collegebundel, het wetenschappelijk tijdschrift Boom Strafblad en het online platform Modernisering Strafvordering. Ook is hij als vaste auteur verbonden aan Ars Aequi KwartaalSignaal en European Human Rights Cases Updates. Tot slot is hij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Den Haag, is hij lid van de onafhankelijke Toetsingscommissie hoge transacties en is hij voorzitter van de Prof. A.E.J. Moddermanstichting.

Vice-decaan, Portefeuillehouder Onderwijs I Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.32

Contact

Publicaties

 • Gerechtshof 's Gravenhage Honorair raadsheer-plaatsvervanger
 • Wolters Kluwer Redacteur Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering
 • Wolters Kluwer Redactie Collegebundel
 • Toetsingscommissie hoge transacties Lid
 • Ars Aequi Auteur KwartaalSignaal, rubriek Straf(proces)recht
 • Boom uitgevers Den Haag Redacteur Boom Strafblad
 • Boom uitgevers Den Haag Redacteur Platform en Tijdschrift Modernisering Strafvordering
 • Boom uitgevers Den Haag Annotator EHRC Updates
 • Prof. A.E.J. Modderman Stichting Voorzitter
 • Stichting Leerstoel Criminalistiek Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.