Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Bestraffing

Leids onderzoek naar bestraffing komt tot stand uit verschillende disciplines. Het onderzoeksproject kent een juridische, criminologische, sociaalwetenschappelijke en filosofische invalshoek.

Contact
Anke Ramakers

Binnen dit thema werken onderzoekers van het instituut samen om uiteenlopende vragen over de totstandkoming, uitvoering en effecten van straffen en maatregelen te beantwoorden. Hoe maken rechters (en andere actoren) beslissingen? Hoe worden straffen ervaren door verdachten? Hebben straffen de gewenste effecten? Assumpties en verwachtingen worden binnen dit thema getoetst aan de hand van empirisch onderzoek. 

Bijvoorbeeld, wanneer rechters een straf opleggen hebben ze daarbij meerdere strafdoelen in gedachten. Veel empirisch onderzoek binnen dit thema ziet toe op de mate waarin die strafdoelen bereikt worden en identificeert ook (onbedoelde) neveneffecten. Onderzoekers meten zowel het perspectief van de verdachte als de actoren in de strafrechtsketen en gebruiken daartoe een combinatie van geavanceerde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Gevangenisonderzoek

Binnen dit instituut wordt veel gevangenisonderzoek verricht. Detentie is de strengste sanctie die in de strafrechtstelsels van de Europese landen wordt toegepast. In de meeste landen is de gevangenispopulatie de afgelopen decennia toegenomen. In Nederland worden jaarlijks meer dan 30.000 mensen opgesloten in de gevangenis van een penitentiaire inrichting (PI). Gezien het belang ervan bij criminaliteitspreventie, is meer kennis nodig over de determinanten, uitvoering en (ongewenste) effecten van gevangenisstraf.

Bezoek voor alle lopende onderzoeken over gevangenisonderzoek de subpagina over GevangenisonderzoekBezoek voor alle andere lopende onderzoeken de subpagina over Bestraffingsonderzoek.

 • Berghuis, M.L., Palmen, H., Cochran, J. & Nieuwbeerta, P. (2022). Visitation Enablers and Barriers: Evaluating the influences of practical, relational, and experiential factors on visitation in Dutch prisons. Crime and Delinquency. https://doi.org/10.1177/00111287211061721  

 • Boer, H. de; Wingerden, S.G.W., van; Boone, M.M., De invloed van opsporings-en vervolgingsbeleid op de Nederlandse gevangenispopulatie. Een diepgaande analyse van de omvang van de gevangenispopulatie tussen 2000-2020, Tijdschrift voor Criminologie, online first, 2024. 

 • Corda A., Rovira M. & Zand-Kurtovic E. van 't (2023), Collateral consequences of criminal records from a cross-national perspective: an introduction, Criminology & Criminal Justice 23(4): 519-527. 

 • Elbers, J.M., Van Ginneken, E.F.J.C., Boone, M., Nieuwbeerta, P., & Palmen, H. (2022). Reward systems in prison. A systematic review. International Journal of Law, Crime and Justice. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100556  

 • Ginneken E.F.J.C. van & Palmen J.M.H. (2023), Is There a Relationship Between Prison Conditions and Recidivism?, Justice Quarterly 40(1): 106-128. 

 • Hendriks, C., Jansen, J. M., Smit, M., Smulders, L. M., & Popma, A. (2023). VReedom: training for authorized leave of absence through virtual reality–a feasibility study. Frontiers in psychology, 14, 1231619.   

 • Martufi, A. & van Noorloos, M. (2024), ‘Transfer of probationers under EU law: rehabilitation and the question of legitimacy in the Netherlands’, European Journal of Probation. 

 • Pasma A.J., Ginneken E.F.J.C. van, Palmen J.M.H. & Nieuwbeerta P. (2023), Professional support and re-entry preparedness among prisoners, Criminology & Criminal Justice. 

 • Rijt J.I.B. van de, Ginneken E.F.J.C. van & Boone M.M. (2023), Normalisation by default and normalisation by design: a systematic review of empirical studies on the normalisation of prison life, Incarceration 4: 1-19. 

 • Sentse M., Ginneken E.F.J.C. van & Palmen H. (2023), Selective rule enforcement on prison units and individual misconduct: a multilevel study, Crime & Delinquency . 

 • J.M. ten (2023), Re-integratie en levenslange gevangenisstraf: een rol voor vergelding?, Proces: Tijdschrift voor Strafrechtspleging 102(4): 245-253. 

 • Wermink H.T., Blokland A.A.J., Been J., Schuyt P.M., Tollenaar N. & Apel R. (2023), Estimating effects of short-term imprisonment on crime using random judge assignments, Justice Quarterly. 

 • Wermink H.T., Been J., Schuyt P.M., Wijck P. van & Blokland A.A.J. (2024), The price of retribution: evidence from the willingness to pay for short-term prison sentences compared to community service orders, Journal of Experimental Criminology.

 • Hilde Wermink, Anke Ramakers, Bob Apel en Mikko Aaltonen brengen special issue uit: Longitudinal and Developmental Investigations of Criminal Justice Interventions and Reintegration in Journal of Developmental and Life-Course Criminology. 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.