Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Bestraffing

Leids onderzoek naar bestraffing komt tot stand uit verschillende disciplines. Het onderzoeksproject, wat onderdeel uitmaakt van het Criminal Justice onderzoeksprogramma, kent een juridische, criminologische, sociaal-wetenschappelijke en filosofische invalshoek. Ook wordt er gebruikt gemaakt van een wijd palet aan onderzoeksmethoden. Het onderzoek richt zich op uiteenlopende vragen als: welke straffen zijn effectief en wat voor effecten heeft detentie op het verdere leven van gedetineerden? Daarom kent de themagroep Bestraffing drie subgroepen: passende straffen, straftoemeting en gevangenisonderzoek.

Contact
Paul Nieuwbeerta

Bezoek de drie subpagina’s:

  1. Passende straffen
  2. Straftoemeting
  3. Gevangenisonderzoek

Kernpublicaties

Boone M.M., Pakes F. & Wingerden S.G.C. van (2021), Explaining the collapse of the prison population in the Netherlands: Testing the theories, European Journal of Criminology.

Wingerden S.G.C. van (2021), Over hervorming in het gevangeniswezen, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging, 100(1-2): 89-109.

Liebling A., Johnsen B., Schmidt B.E., Rokkan T., Beyens K., Boone M.M., Kox M. & Vanhouche A.-S. (2021), Where two ‘exceptional’ prison cultures meet: Negotiating order in a transnational prison, British Journal of Criminology, 61(1): 41-60. 

Berghuis M.L., Palmen J.M.H. & Nieuwbeerta P. (2021), De prevalentie en determinanten van bezoek van partners, kinderen, familie en vrienden aan Nederlandse gedetineerden: de rol van sociale netwerkkenmerken en criminele geschiedenis, Panopticon 42(2): 129-148. 

Sentse M., Kreager D.A., Bosma A.Q., Nieuwbeerta P. & Palmen H. (2021), Social Organization in Prison: A Social Network Analysis of Interpersonal Relationships among Dutch prisoners, Justice Quarterly.

Ramakers A., Aaltonen M. & Martikainen P. (2020), A closer look at labour market status and crime among a general population sample of young men and women, Advances in life course research, 43: 100322.

Zand E.G. van ’t, Crijns J.H., Schuyt P.M., Boone M.M. & Emmerik M.L. van (2020), Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag: een onderzoek naar de realiseerbaarheid en wenselijkheid van het betrekken van bestuurlijke boetes bij de VOG-screening aan de hand van een casestudy naar handhaving en integriteit in de financiële sector. Meijers-reeks no. 354. Den Haag: Boom juridisch. 

Reef J., Jeltes M. & Brink Y.N. van den (2020), De PIJ-maatregel doorgelicht. Juridische grondslagen, populatiekenmerken, gedragsverandering en recidive. Meijers-reeks nr. 358. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.