Universiteit Leiden

nl en

Hanneke Palmen

Universitair docent

Naam
Dr. J.M.H. Palmen
Telefoon
+31 71 527 8528
E-mail
j.m.h.palmen@law.leidenuniv.nl

Hanneke Palmen is sinds 2012 als universitair docent verbonden aan het Instituut Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Hanneke Palmen

Algemeen

Hanneke Palmen is sinds 2012 als universitair docent verbonden aan het Instituut Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Na haar studie ontwikkelingspsychologie (Universiteit Utrecht) promoveerde ze in 2009 bij de afdeling Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht op een longitudinaal onderzoek naar vriendschappen van agressieve kinderen. Daarna was zij werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam, waar zij onder andere werkte bij het TransAM onderzoek, een longitudinaal onderzoek naar jong volwassenen, dat onder andere de ontwikkeling van sociale (criminele en niet-criminele) relaties van deze jongeren in kaart brengt.

Onderzoek

Hanneke’s onderzoeksinteresse gaat uit naar de sociale context van crimineel gedrag. Zij is onder andere betrokken bij het Prison Project, waarbinnen haar onderzoek zich richt op de rol die de sociale context (netwerken) van gedetineerden speelt in hun leven voor, tijdens en na detentie. Het gaat dan om vragen als “zijn sociale relaties tussen gedetineerden onderling net zo positief voor je welzijn als sociale relaties in het dagelijks leven doorgaans zijn?” of “in welke mate is het ontvangen van bezoek tijdens detentie belangrijk voor het opbouwen van je leven na detentie?”

Hanneke is bovendien als senior onderzoeker betrokken bij de LIC study (Life in Custody-study) dat het Instituut Strafrecht & Criminologie uitvoert in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit survey-onderzoek beoogt de relatie tussen het werkklimaat van het personeel en het leefklimaat van de gedetineerden in kaart te brengen, evenals de consequenties van het werkklimaat en het leefklimaat voor de gedetineerden tijdens detentie en na detentie in alle Nederlandse gevangenissen.

Hanneke is als co-promotor betrokken bij enkele promotie-trajecten binnen het Instituut Strafrecht & Criminologie.

Onderwijs

Hanneke verzorgt binnen de Bachelor Criminologie de vakken M&T1 (BA1) en Onderzoeksvaardigheden (BA3) en begeleidt studenten bij hun Bachelor thesis en Master thesis. Tevens is zij Bachelor Coördinator en lid van de Opleidingscommissie Criminologie. Hanneke neemt namens de Criminologie Opleiding van de Universiteit Leiden zitting in de Raad van Advies van het Criminologisch Netwerk Nederland (CNN). 

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.30

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden