Universiteit Leiden

nl en

Anke Ramakers

Universitair docent

Naam
Dr. A.A.T. Ramakers
Telefoon
+31 71 527 7362
E-mail
a.a.t.ramakers@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6928-3075

Anke Ramakers is werkzaam als universitair docent Criminologie bij de afdeling Criminologie. Zij is ook lid van de Facultair Examencommissie Rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over Anke Ramakers

Algemeen

Anke Ramakers is werkzaam als universitair docent Criminologie bij de afdeling Criminologie. Zij is ook lid van de Facultair Examencommissie Rechtsgeleerdheid.

Onderzoek

Anke is een criminoloog met een achtergrond in de sociologie en expertise in kwantitatieve onderzoeksmethoden. Haar onderzoeksonderwerpen betreffen de arbeidsperspectieven van daders, de gevolgen van (gevangenis)straffen en de gevolgen van sociaal beleid. Haar onderzoek valt binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie, in bijzonder het Gevangenisonderzoek.

In haar proefschrift onderzocht Anke de arbeidsperspectieven van gedetineerden voorafgaand en kort na afloop van detentie (Barred from employment? A study of labor market prospects before and after imprisonment). In 2017 ontving Anke een VENI beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het onderzoek In a job, out of trouble? Causes of joblessness after imprisonment and the consequences of employment outcomes for post-release reoffending. In dit project gaat zij verder met onderzoek naar de arbeidsre-integratie van daders in samenwerking met (inter)nationale onderzoekers. Eerdere studies onderzochten de (effecten van gevangenisstraffen op) werksituaties en crimineel gedrag en concludeerden dat voormalig gedetineerden slecht (re-)integreren. Om deze uitkomsten te kunnen verbeteren is onderzoek nodig dat verklaart waarom zoveel ex-gedetineerden inactief zijn en recidiveren. Dit project gebruikt een theorie-gestuurde aanpak en rijke, longitudinale datasets om deze verklarende vragen te beantwoorden. De bevindingen bieden een wetenschappelijke basis voor re-integratiebeleid gericht op hoog-risico groepen.

Anke is ook co-promotor van Marco Stam, promovendus op het project The effects of welfare reforms and imprisonment on the financial wellbeing and criminal behavior of ex-prisoners. Dit promotieonderzoek betreft een samenwerking tussen de afdelingen Economie (Reform of Social Legislation) en Criminologie (Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity).

Onderwijs

Naast haar onderzoeks- en organisatietaken doceert Anke in de Bachelor Criminologie de cursus Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.20

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.